Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại Việt Nam Công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại Việt Nam
Tạo "dữ liệu lớn" về nông nghiệp TS Lê Đặng Trung, giám đốc công ty Real-Time Analytics...
Bình phun thuốc bảo vệ thực vật sử dụng năng lượng mặt trời Bình phun thuốc bảo vệ thực vật sử dụng năng lượng mặt trời
Tiết kiệm 50% lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm một nửa thời gian phun thuốc và không ảnh...
Mười điểm nổi bật về cải cách hành chính trong năm 2017 Mười điểm nổi bật về cải cách hành chính trong năm 2017
1. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm xuống mức thấp nhất so...
Chức năng, cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Chức năng, cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Thủ tướng Chính phủ vừa  quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-SKH&CN về...
Thông báo Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu Trung Quốc loại bỏ (Đợt 2) Thông báo Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu Trung Quốc loại bỏ (Đợt 2)
Thực hiện quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy...
Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư năm 2017 Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư năm 2017
Thực hiện Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006 và Thông tư số...
Chính thức khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” Chính thức khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá”
Đúng 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 01/01/2018, tại Hà Nội, Đề án "Hệ tri thức Việt số hoá" đã được...
Ký kết hợp tác giữa trường đại học và các tổ chức nghiên cứu chính sách, giáo dục công nghệ Ký kết hợp tác giữa trường đại học và các tổ chức nghiên cứu chính sách, giáo dục công nghệ
Ngày 23/12/2017, ĐH Ngoại thương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm nghiên cứu chính...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!