Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Chức năng, cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Chức năng, cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Thủ tướng Chính phủ vừa  quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-SKH&CN về...
Thông báo Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu Trung Quốc loại bỏ (Đợt 2) Thông báo Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu Trung Quốc loại bỏ (Đợt 2)
Thực hiện quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy...
Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư năm 2017 Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư năm 2017
Thực hiện Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006 và Thông tư số...
Chính thức khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” Chính thức khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá”
Đúng 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 01/01/2018, tại Hà Nội, Đề án "Hệ tri thức Việt số hoá" đã được...
Ký kết hợp tác giữa trường đại học và các tổ chức nghiên cứu chính sách, giáo dục công nghệ Ký kết hợp tác giữa trường đại học và các tổ chức nghiên cứu chính sách, giáo dục công nghệ
Ngày 23/12/2017, ĐH Ngoại thương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm nghiên cứu chính...
Sắp ban hành cơ chế một cửa về lĩnh vực đo lường và đánh giá sự phù hợp Sắp ban hành cơ chế một cửa về lĩnh vực đo lường và đánh giá sự phù hợp
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang xem xét ban hành cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ...
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
Ngày 28/12/2017, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT- BCT của Bộ Công Thương sửa...
Khởi nghiệp: Hiểu sao cho đúng Khởi nghiệp: Hiểu sao cho đúng
Cùng với một số thuật ngữ như: Cách mạng 4.0, IoT, AI …, "khởi nghiệp" cũng là thuật ngữ đang...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!