Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Demo Day 2018: Tìm kiếm nhà đầu tư cho 10 startup tiềm năng Demo Day 2018: Tìm kiếm nhà đầu tư cho 10 startup tiềm năng
Tại Demo Day 2018, 10 startup tiềm năng đã tham gia chương trình đào tạo đặc biệt của Việt Nam...
Đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa Đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa
Ngày 29/01/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản (Công văn số 1028/VPCP-KGVX của Văn phòng...
Công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại Việt Nam Công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại Việt Nam
Tạo "dữ liệu lớn" về nông nghiệp TS Lê Đặng Trung, giám đốc công ty Real-Time Analytics...
Bình phun thuốc bảo vệ thực vật sử dụng năng lượng mặt trời Bình phun thuốc bảo vệ thực vật sử dụng năng lượng mặt trời
Tiết kiệm 50% lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm một nửa thời gian phun thuốc và không ảnh...
Mười điểm nổi bật về cải cách hành chính trong năm 2017 Mười điểm nổi bật về cải cách hành chính trong năm 2017
1. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm xuống mức thấp nhất so...
Chức năng, cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Chức năng, cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Thủ tướng Chính phủ vừa  quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-SKH&CN về...
Thông báo Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu Trung Quốc loại bỏ (Đợt 2) Thông báo Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu Trung Quốc loại bỏ (Đợt 2)
Thực hiện quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!