Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng quy trình chăn nuôi gà thịt đạt tiêu chuẩn VietGAP

Ngày 13/8/2015 Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã tiến hành nghiệm thu đánh giá xếp loại B đề tài “Ứng dụng quy trình chăn nuôi gà thịt đạt tiêu chuẩn VietGAP” do Chi cục Quản lý Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì, KS. Phan Ngọc Tâm làm chủ nhiệm.

 

Đề tài được thực hiện với các nội dung:

- Khảo sát và đánh giá điều kiện chăn nuôi gà thịt phương thức chăn nuôi công nghiệp trên chuồng sàn tại địa phương so với yêu cầu của Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm an toàn, từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục phù hợp để ứng dụng Quy trình vào điều kiện chăn nuôi của địa phương.

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn phù hợp để áp dụng "Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm an toàn" vào điều kiện chăn nuôi tỉnh Tiền Giang.

- Xây dựng "Mô hình chăn nuôi gà thịt quy mô 7.000 con/ lứa với phương thức nuôi công nghiệp chuồng sàn áp dụng Quy trinh thực hành chăn nuôi tốt  cho chăn nuôi gia cầm an toàn được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn VietGAP".

- Tổ chức kiểm tra nội bộ và đăng ký chứng nhận VietGAP chăn nuôi gà thịt.

Sau 02 năm thực hiện, đề tài đã áp dụng thành công Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm an toàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT vào điều kiện thực tế tỉnh Tiền Giang. Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi gà thịt quy mô 7.000 con/lứa và đã được Trung tâm Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản vùng 6 cấp Giấy chứng nhận VietGAP (Mã số chứng nhận: VietGAP-CN-13-02-82-0001), có giá trị đến ngày 23/11/2016.

Lê Ngọc


Tin liên quan
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025    08/12/2020
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    23/11/2020
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    23/11/2020
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    23/11/2020
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020)    11/08/2020
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    11/05/2020
Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ hòa tan và hấp thụ curcumin    11/05/2020
Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%    11/05/2020
Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây    11/05/2020
Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020    08/05/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!