Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Phê duyệt Đề án Phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025

Ngày 12/6/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra Quyết định số 1882/2017/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025.

    Đề án "Phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025" đặt ra mục tiêu phát triển cây thanh long Tiền Giang theo hướng tập trung, an toàn và bền vững; đạt năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao; tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ dân trồng thanh long.

    Cụ thể hơn đến năm 2025:

- Diện tích trồng thanh long khoảng 9.000 - 11.000 ha, diện tích thu hoạch đạt khoảng 7.900 - 9.500 ha;

- Tỷ lệ diện tích trồng thanh long theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) đạt 40%, năng suất bình quân từ 28 - 30 tấn/ha;

- Tỷ lệ thanh long xuất khẩu chiếm 70 - 80% sản lượng: trong đó đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc,... khoảng 40%; kim ngạch xuất khẩu chính ngạch đạt trên 150 triệu USD.

    Các nội dung và giải pháp chính:

    a) Bố trí diện tích sản xuất đến năm 2025: Quy mô và địa bàn bố trí trồng thanh long phải phù hợp yêu cầu của thị trường, đặc điểm sinh lý, sinh thái và truyền thống canh tác; cây thanh long phải có khả năng cạnh tranh về hiệu quả kinh tế - xã hội với các loại cây trồng khác trên cùng địa bàn.

    b) Tuyên truyền: tập trung tuyên truyền về quan điểm, định hướng, kế hoạch phát triển cây thanh long, các chính sách hỗ trợ để người dân trồng thanh long được biết.

    c) Tổ chức sản xuất: phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, tạo sự liên kết chặt chẽ trong toàn chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ, giảm bớt các khâu trung gian, từng bước gắn kết nông dân trong vùng liên kết với nhau thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã, các câu lạc bộ để tập hợp sản phẩm với sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của doanh nghiệp

    d) Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

    - Hạ tầng phục vụ sản xuất:

+ Hệ thống giao thông: đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông liên kết, đồng bộ, đảm bảo lưu thông thuận lợi từ khu vực sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Khuyến khích nhà nước và nhân dân cùng làm.

+ Hệ thống điện: Phát triển hệ thống điện an toàn; đầu tư, nâng cấp cải tạo hệ thống điện; đầu tư trạm biến áp, đường dây điện đủ công suất phục vụ sản xuất.

+ Hệ thống thủy lợi: hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu nước phục vụ sản xuất; đồng bộ, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới.

    - Hạ tầng kho bãi, nhà máy chế biến:

+ Kêu gọi đầu tư 01 nhà máy chế biến thanh long đạt chất lượng xuất khẩu sang tất cả các thị trường.

+ Kêu gọi đầu tư 01 nhà máy xử lý nhiệt trái thanh long xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quốc tế.

+ Xây dựng hệ thống các kho lạnh, nhà sơ chế phục vụ nhu cầu bảo quản, sơ chế thanh long trong vùng sản xuất, đảm bảo tất cả các huyện thuộc vùng phát triển thanh long tỉnh Tiền Giang đều có nhà mát, nhà sơ chế.

    e) Về khoa học công nghệ: ưu tiên hoạt động nghiên cứu khoa học đối với cây thanh long; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp nông nghiệp vào sản xuất; chú trọng việc chuyển giao, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản thanh long theo hướng GAP cho người trồng thanh long và các cơ sở thu mua, đóng gói thanh long.

    f) Thị trường tiêu thụ:

- Đối với thị trường nội địa: Giữ vững thị trường tiêu thụ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa hướng đến các tỉnh khác thuộc vùng Tây Nam Bộ và một số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.

- Đối với thị trường xuất khẩu: Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch thanh long và đồng thời tiếp tục duy trì hình thức buôn bán biên mậu; Củng cố phát triển mở rộng tiêu thụ tại thị trường truyền thống; tăng cường thâm nhập, phát triển các thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Ấn Độ, Myanma,... và các thị trường Trung Đông, Bắc Phi.

    g) Chính sách hỗ trợ:

- Huy động nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ thanh long theo tiêu chuẩn GAP;

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị bảo quản trong việc xử lý, sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thanh long;

- Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học, khuyến nông, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển cây thanh long hiện đại và hiệu quả hơn.

    h) Về Tổng vốn và nguồn vốn đầu tư: Đề án có tổng mức đầu tư khoản 2.184,5 tỷ đồng: trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước là 609,7 tỷ đồng; phần còn lại là từ vốn vay/tín dụng, từ doanh nghiệp và người dân.

    Quyết định phê duyệt đề án có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, các địa phương có liên quan triển khai có hiệu quả nội dung Đề án.

TT Thông tin và Thống kê KHCN


Tin liên quan
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    23/11/2020
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    23/11/2020
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    23/11/2020
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020)    11/08/2020
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    11/05/2020
Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ hòa tan và hấp thụ curcumin    11/05/2020
Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%    11/05/2020
Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây    11/05/2020
Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020    08/05/2020
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    13/04/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!