Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo phụ tải điện cho tỉnh Tiền Giang trên cơ sở trí tuệ nhân tạo

Dự báo phụ tải là bước đầu tiên quan trọng trong công tác lập Quy hoạch phát triển điện lực, làm cơ sở đề xuất các phương án phát triển nguồn và lưới điện. Trong ngành năng lượng, dự báo phụ tải có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nó gắn liền và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và các ngành kinh tế quốc dân.

 

Tính chính xác của dự báo đặc biệt chú trọng. Nếu dự báo quá thừa so với nhu cầu sử dụng, hậu quả là huy động nguồn quá lớn, tăng vốn đầu tư và có thể tăng tổn thất năng lượng; ngược lại, nếu dự báo phụ tải quá thấp so với nhu cầu thì sẽ không đủ năng lượng cung cấp cho các hộ tiêu thụ và tất nhiên dẫn đến việc cắt bỏ một số phụ tải không có kế hoạch gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Xuất phát từ thực tế trên, Sở Công thương Tiền Giang chủ trì thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo phụ tải điện cho tỉnh Tiền Giang trên cơ sở trí tuệ nhân tạo"  với mục tiêu phát triển mô hình dự báo phụ tải trên cơ sở trí tuệ nhân tạo (Neural Network và Wavelet); xây dựng giải thuật lập trình cho mô hình dự báo; đồng thời thiết kế chương trình dự báo phụ tải điện theo giờ, ngày, tháng, năm trên phần mềm MATLAB để ứng dụng dự báo phụ tải cho tỉnh Tiền Giang nhằm so sánh với các phương pháp dự báo phụ tải truyền thống khác để đánh giá hiệu quả. Đậy là đề tài cấp cơ sở do  ThS. Lê Hoàng Phúc làm chủ nhiệm.

Đề tài triển khai thực hiện với các nội dung chính như sau: Tổng quan về các phương pháp dự báo truyền thống; Thu thập dữ liệu phụ tải điện theo ngày, tháng, năm tại tỉnh Tiền Giang (công suất cực đại từng giờ trong ngày, điện năng tiêu thụ từng ngày theo tháng và điện năng tiêu thụ từng tháng trong năm); Tìm hiểu về mạng neural nhân tạo và phép phân tích Wavelet; Mô hình dự báo phụ tải điện bằng mạng neural và Wavelet; Tiền xử lý dữ liệu về số liệu điện của tỉnh Tiền Giang; Giải thuật lập trình chương trình dự báo phụ tải bằng mạng neural và Wavelet; Giải thuật lập trình chương trình dự báo phụ tải theo các phương pháp khác.

Sau hơn 1 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các mục tiêu đề ra: phát triển mô hình dự báo phụ tải cho tỉnh Tiền Giang trên cơ sở Neural Network và Wavelet; Xây dựng giải thuật lập trình cho các mô hình dự báo; Thiết kế chương trình dự báo phụ tải điện dựa trên phần mềm MATLAB.

Chương trình dự báo phụ tải được Công ty Điện lực Tiền Giang đồng ý ứng dụng. Kết quả đề tài đã đưa ra dữ liệu dự báo phụ tải điện cho tỉnh Tiền Giang nằm trong phạm vi cho phép và có so sánh, đánh giá với kết quả dự báo bằng các phương pháp dự báo truyền thống khác.

Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất nghiệm thu, đánh giá xếp loại B.

KS. Võ Trung Hiếu


Tin liên quan
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang    12/08/2019
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!