Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Nghiên cứu văn hóa dân gian tại tỉnh Tiền Giang

Với mục tiêu xác định các loại hình và tôn tạo các giá trị văn hóa dân gian tại tỉnh Tiền Giang, trường Đại học Tiền Giang chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu văn hóa dân gian ở tỉnh Tiền Giang” (Đây là đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu một số loại hình văn hóa phi vật thể tại tỉnh Tiền Giang”, đề tài do TS. Nguyễn Phúc Nghiệp làm chủ nhiệm.

 

 Văn hóa dân gian chính là nơi hội tụ và nuôi dưỡng mạch ngầm tinh hoa của văn hóa dân tộc, là yếu tố làm nên bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với Tiền Giang, là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có lịch sử hơn 300 năm, Tiền Giang có diện mạo văn hóa tương tự các tỉnh khác. Tuy nhiên, trong số các tinh ĐBSCL, Tiền Giang được coi là nơi lưu dân người Việt đến sớm nhất (trong khoảng nửa sau thế kỉ XVII), do đó văn hóa dân gian ở Tiền Giang là sản phẩm độc đáo của miền đất mới, là kết quả của sự giao tiếp nhiều luồng văn hóa Đông Tây, nhiều dân tộc, nhiều vùng miền nên yếu tố tiếp biến văn hóa thể hiện rất rõ; cộng với yếu tố môi sinh tại chỗ đã tạo thành sắc thái riêng biệt trong văn hóa dân gian vừa đa dạng, phong phú vừa đặc thù ở vùng đất Tiền Giang.

Sau 2 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành báo cáo khoa học trong đó làm rõ các nội dung sau: Cơ sở lý luận về văn hóa dân gian (bao gồm: lý thuyết về các loại hình văn hóa dân gian ở Việt Nam; vai trò của văn hóa dân gian trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa và toàn cầu hóa; tác động của kinh tế thị trường, xu thế hội nhập tới văn hóa dân gian); Tổng quan về đất nước và con người Tiền Giang – nền tảng sản sinh những giá trị văn hóa dân gian; Diện mạo văn hóa dân gian tỉnh Tiền Giang (bao gồm: ngữ văn dân gian; nghệ thuật tạo hình dân gian; tri thức dân gian; tín ngưỡng, phong tục dân gian; trò chơi dân gian; đia danh dân gian); …

Đề tài đã góp phần nghiên cứu thành công Chương trình Nghiên cứu một số loại hình văn hóa phi vật thể tại tỉnh Tiền Giang; làm tư liệu cho việc giáo dục, nghiên cứu về văn hóa phi vật thể tại Tiền Giang; phục vụ cho công tác giảng dạy các môn học về Văn học, Lịch sử, Địa lý, Văn hóa dân gian địa phương trong các trường học trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa dân gian cho các nhà nghiên cứu về văn hóa và các tầng lớp nhân dân cũng như xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Tiền Giang.

Đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ thống nhất nghiệm thu xếp loại A.

Lê Ngọc


Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019
Thị trường công nghệ: Mức đầu tư gia tăng    14/06/2019
Công nghệ tạo thức ăn cho gia súc và cây trồng từ rơm, lá mía    14/06/2019
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam    17/05/2019
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/05/2019
Ứng dụng công nghệ blockchain trong chăn nuôi    23/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!