Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để tăng phẩm chất của quả khóm, ổi, nhãn tại tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang là tỉnh có chủng loại cây ăn trái rất đa dạng. Mỗi loại cây đều có vấn đề cần phải nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện để tăng năng suất và chất lượng theo hướng an toàn và bền vững.

       Việc sử dụng phân vô cơ NPK hay không sử dụng phân hữu cơ của nhiều nhà vườn từ lâu đã làm cho đất ngày càng trở nên bạc màu, cằn cỗi, cùng với việc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng không đúng cách đã làm giảm năng suất và phẩm chất các loại quả trong thời gian gần đây. Vì vậy nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ, phân vô cơ và chất điều hòa sinh trưởng đối với các loại quả tại Tiền Giang là vấn đề cấp thiết.

       Trên cơ sở đó, đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để tăng phẩm chất của quả khóm, ổi, nhãn tại tỉnh Tiền Giang" do Viện cây ăn quả miền Nam chủ trì, KS Đoàn Thị Kim Hồng chủ nhiệm đã được thực hiện.

       Với mục tiêu xây dựng các giải pháp kỹ thuật tăng tỷ lệ quả có phẩm chất cao lên 10% , độ ngọt tăng 1,5- 2% và màu sắc vỏ quả bóng, đẹp trên dứa Queen (khóm), ổi không hạt, nhãn Tiêu da bò, nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu các nội dung sau:

       - Các ảnh hưởng của phân Kali đến năng suất và phẩm chất khóm Queen;

       - Một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng suất và phẩm chất ổi không hạt;

       - Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng kết hợp với phân bón làm tăng độ dày thịt trái và màu sắc vỏ quả nhãn Tiêu da bò.

       Kết quả:

      - Bón phân kali vào giai đoạn nuôi quả với liều lượng 2,4-3,2 g K2O/cây/lần đã làm gia tăng năng suất, độ Brix và màu sắc quả vàng đẹp hơn so với việc chỉ bón đạm và lân không bón kali.

       - Các nghiệm thức phun GA3 kết hợp với kali đều làm ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất trái ổi không hạt. Nồng độ 50ppm GA3 + 5.000 -10.000 ppm K2O đã làm gia tăng  về chiều dài, đường kính, số trái thu hoạch trên cây, trọng lượng trái dẫn đến  gia tăng năng suất cây. Đồng thời cải thiện độ Brix, độ chắc, hàm lượng acic hữu cơ, hàm lượng vitamin C của trái ổi không hạt. Phun GA3 và kali ở các mức nồng độ khác nhau không làm thay đổi màu sắc vỏ trái, màu sắc thịt trái (do có sử dụng bao trái).

       - Nghiệm thức bón phân NPK + 2kg HC 2 và phân NPK + 2kg HC 1 đã làm cải thiện độ chắc, độ Brix, hàm lượng vitamin C trái ổi không hạt. Nghiệm thức bón phân NPK + 2kg HC 2 và phân NPK + 2kg HC 1 đã làm gia tăng trọng lượng trái dẫn đến gia tăng năng hơn so với các nghiệm thức còn lại và đối chứng.

       - Phun NAA 40ppm + GA3 50-60ppm kết hợp bón phân theo qui trình đã làm tăng chiều dài phát hoa nhãn tiêu da bò, chiều dài phát hoa giảm dần khi nồng độ GA3 giảm. Đồng thời đã làm gia tăng trọng lượng trung bình trái dẫn đến gia tăng năng suất và cải thiện màu sắc vỏ trái nhãn Tiêu da bò sáng đẹp hơn. Phun NAA 40ppm + GA3 40-60ppm kết hợp bón phân theo qui trình đã làm tăng độ dày thịt trái dẫn đến tăng tỷ lệ phần trăm cơm trái nhưng không làm ảnh hưởng đến độ brix trái nhãn Tiêu da bò.

       Đề tài đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu thông qua ngày 22/02/2017 xếp loại B, đơn vị ứng dụng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành, Tân Phước, và phòng Kinh tế TX. Cai Lậy.

Tri Thức


Tin liên quan
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang    12/08/2019
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!