Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Năng lực của phòng thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang

Phòng thử nghiệm (PTN) của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trao chứng nhận VILAS (ISO/IEC 17025:2005: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn) năm 2009, mang số hiệu VILAS 369 đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong tỉnh về đảm bảo chất lượng trong thử nghiệm.

 

 PTN có khả năng thực hiện hầu hết các nhu cầu thử nghiệm của các chỉ tiêu quy định trong tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành của nhà nước đặc biệt là các phép phân tích về môi trường phục vụ công tác quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường (không khí, nước-nước thải, đất, Chất thải rắn, chất thải nguy hại).

Theo đó nước (nước uống, nước giếng khoan, nước sinh hoạt, nước biển ven bờ, nước thải) có 66 chỉ tiêu yêu cầu với các phương pháp thử theo tiêu chuẩn quy định.

Tương tự, đối với không khí xung quanh (có 13 chỉ tiêu); Đối với khí tại nguồn (có 23 chỉ tiêu); Đối với vi khí hậu (có 05 chỉ tiêu); Chất thải rắn, chất thải nguy hại (có 13 chỉ tiêu) với các phương pháp thử theo tiêu chuẩn quy định. Rau, quả và sản phẩm rau, quả: Hàm lượng Nitrit và Nitrat.

Ngoài lĩnh vực môi trường PTN cũng có thể thực hiện được các chỉ tiêu liên quan đến thức ăn chăn nuôi với 10 chỉ tiêu yêu cầu; Thủy sản và sản phẩm thủy sản với 06 chỉ tiêu yêu cầu và các phương pháp thử theo tiêu chuẩn quy định.

Hiện nay với ưu thế là PTN được công nhận VILAS, PTN đã nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng trong tỉnh Tiền Giang (Ban Quản lý Cảng cá, Công ty Phát triển Hạ tầng Các khu công nghiệp Tiền Giang, Trung tâm Quan trắc sở Tài nguyên và Môi trường...).

Hàng năm lượng mẫu mà PTN nhận được ngày tăng. Vì vậy ngoài các chỉ tiêu đã thực hiện được PTN tiếp tục mở rộng phân tích chỉ tiêu về vi sinh trong rau, quả (Salmonella); nước thải y tế (Salmonella, Shigella, Vibrio cholera); nước uống (Pseudomonas, liên phân cầu, bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sulfit), kim loại nặng trong bùn thải sau xử lý (Co, Ba, As, Se, Pb, Cd, Ag, Zn, Ni, Hg,Cr (VI), CN-, phenol.); tiếp cận phương pháp phân tích sản phẩm thực phẩm xuất khẩu;  nước dưới đất (Silicat).

 Bên cạnh đó PTN cũng được Bộ Xây dựng cấp mã LAS XD (LAS XD 1441) cho hoạt động thử nghiệm liên quan đến lĩnh vực xây dựng: vật liệu kim loại (thử kéo: kim loại dạng tròn, vằn, ống, tấm, hình, mối hàn ở các dạng trên), xi măng, gạch (gạch lát xi măng màu, gạch lát nền đất sét, gạch xây), cát, đá, sỏi, đất xây dựng.

Để đạt được thành quả như ngày nay PTN luôn luôn cập nhật các phương pháp thử tiến bộ mới nhất trong kỹ thuật phân tích cùng với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại (máy quang phổ UV-VIS, máy đo pH, máy đo DO, máy đo COD, máy AAS...). Khách hàng khi đến với PTN của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang hoàn toàn tin tưởng vào sự chính xác trên phiếu kết quả thử nghiệm. Phiếu kết quả thử nghiệm của PTN có thể sử dụng rộng rãi cả trong và ngoài nước thông qua dấu ILAC-MRA.

Minh Thư

Tin liên quan
Hướng dẫn định hướng nghiên cứu KH&CN tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!