Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Khởi động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ngày 11/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 

Theo GS. TS. Trần Thọ Đạt, Chủ nhiệm chương trình, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, trong khuôn khổ các chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia của Bộ KH&CN giai đoạn 2011 - 2015, lĩnh vực xã hội nhân văn có 3 chương trình trọng điểm công nghệ quốc gia gồm KX01 - Nghiên cứu các vấn đề về phát triển kinh tế và quản lý kinh tế; KX 02 - Nghiên cứu các vấn đề về xã hội và quản lý xã hội; KX03 - Nghiên cứu về con người, văn hóa và nguồn nhân lực. Ba chương trình này đã kết thúc và đã có báo cáo về những đóng góp vào việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, nguồn nhân lực.

Điểm mới của giai đoạn 2016-2020 là Bộ KH&CN đã đổi mới, ghép ba chương trình thành một chương trình tổng thể tên là Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) phục vụ phát triển kinh tế xã hội, lấy mã số KX.01/16-20.

Chương trình được triển khai nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XXII, đồng thời xây dựng nền tảng KHXH&NV phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội dài hạn bền vững của đất nước ta.

Đây là chương trình được triển khai để một mặt cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mặt khác xây dựng nền tảng KHXH&NV phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội dài hạn bền vững của đất nước ta.

NASATI


Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019
Thị trường công nghệ: Mức đầu tư gia tăng    14/06/2019
Công nghệ tạo thức ăn cho gia súc và cây trồng từ rơm, lá mía    14/06/2019
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam    17/05/2019
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/05/2019
Ứng dụng công nghệ blockchain trong chăn nuôi    23/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!