Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018

Ngày 26 tháng 02 năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-SKH&CN về việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2018.

Theo Kế hoạch này, việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" nhằm mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển đơn vị;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả cải cách hành chính nhà nước.

Nội dung thi đua bao gồm 8 tiêu chuẩn:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Cải cách thủ tục hành chính.

- Cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Cải cách tài chính công.

- Hiện đại hóa hành chính.

 

Đoàn Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)


Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019
Thị trường công nghệ: Mức đầu tư gia tăng    14/06/2019
Công nghệ tạo thức ăn cho gia súc và cây trồng từ rơm, lá mía    14/06/2019
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam    17/05/2019
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/05/2019
Ứng dụng công nghệ blockchain trong chăn nuôi    23/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!