Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sáng 05/12, tại Hà Nội, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh, đại diện Lãnh đạo các cơ quan thông tin bộ, ngành, Lãnh đạo các Sở KH&CN, các đầu mối thực hiện chức năng thông tin KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thông tin KH&CN thuộc tổng cục, cục, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: KH&CN nói chung và thông tin, thống kê KH&CN nói riêng đã và đang là một động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước. Thông tin, thống kê KH&CN đã thực sự trở thành nguồn lực quan trọng không thể thiếu được trong một xã hội thông tin. Đặc biệt, nhiệm vụ "Phát triển nguồn tin KH&CN quốc gia, phát triển, hoàn thiện và vận hành các cơ sở dữ liệu về KH&CN. Triển khai toàn diện công tác thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đưa thông tin KH&CN thực sự trở thành hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia" là một trong những nhiệm vụ then chốt trong Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BKHCN ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận xung quanh các vấn đề như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quân đội; Xây dựng và phát triển mạng lưới KH&CN tại Hải Phòng; Liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ KH&CN đã giới thiệu Cổng hệ thống thông tin KH&CN quốc gia và Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tới các đại biểu tham dự. Đây sẽ là nơi cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về các hoạt động KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,…

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cho biết: trong thời gian tới, công tác thông tin, thống kê KH&CN sẽ tiếp tục tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thư viện, và thống kê KH&CN; đầu tư hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất cho tổ chức thông tin, thống kê KH&CN; phát triển tiềm lực thông tin KH&CN; tham gia tích cực các hợp phần được phân công và phân cấp trong việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; nâng cao công tác xử lý thông tin phục vụ thông tin, đặc biệt trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, đầy đủ và kịp thời các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân; tăng cường hoạt đông thông tin giao dịch công nghệ, kết nối cung cầu, phổ biến thông tin công nghệ, tư vấn thông tin công nghệ,…

Phan Dũng


Tin liên quan
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang    12/08/2019
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!