Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư quí 3/2016

Thực hiện Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006 và Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN) về việc quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

 

 Trong thời gian qua, đồng thời với việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư, công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư vào tỉnh đã được các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện dự án có công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế và cấm chuyển giao, công nghệ lạc hậu.

Trong quí 3 năm 2016 Sở Khoa học và Công nghệ đã trưng cầu ý kiến của các chuyên gia và tổ chức hội đồng tư vấn khoa học công nghệ để thẩm định công nghệ cho 04 dự án: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Mắt, hệ thống xử lý nước thải chợ Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy, hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Tân Hương giai đoạn II, công suất 3.000 m3/ ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm của Chi cục Bảo vệ thực vật. Các dự án được yêu cầu thẩm tra công nghệ chủ yếu thuộc lĩnh vực xử lý nước thải. Các chuyên gia và thành viên của hội đồng xem xét và cho ý kiến về các nội dung, mục tiêu của dự án, phân tích lựa chọn công nghệ, thiết bị trong dây chuyền công nghệ được xem xét trên cơ sở thiết bị đó có tính năng, chất lượng phù hợp với yêu cầu của dự án, các yếu tố tác động đến môi trường của dự án,…

Hội đồng Chuyên gia đã thống nhất ủng hộ về mặt công nghệ đối với các phương án công nghệ đã được Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn chon lựa. Tuy nhiên, Hội đồng chuyên gia cũng lưu ý một số vấn đề có liên quan như:

- Bổ sung, cập nhật lại các căn cứ pháp lý, hiệu quả xử lý qua từng công đoạn để cuối cùng đạt theo quy chuẩn cho phép, đơn giá xử lý trên 1 m3 nước thải để có thể so sánh hiệu quả so với các công nghệ xử lý của các hệ thống xử lý nước thải cùng loại.

- Phương án thu gom và xử lý mùi hôi phát sinh trong quá trình thu gom và vận hành của hệ thống xử lý nước thải, phương án xử lý bùn phát sinh trong quá trình vận hành và phối hợp với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

- Phương án dự phòng và thay thế các phụ tùng thiết bị khi có sự cố xảy ra trong quá quá trình vận hành, khuyến khích nước thải sau khi xử lý đạt cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT và QCVN 28:2010/BTNMT, cột A.

- Tất cả các thiết bị máy móc trong dây chuyền công nghệ của dự án phải mới 100%, đối với các thiết bị nhập khẩu phải có chứng nhận xuất xứ (C/O) và chứng nhận chất lượng (C/Q) và đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật của dự án.

Ngoài 04 hồ sơ của các dự án trên, trong Quí 3 năm 2016 Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã góp ý về công nghệ và thống nhất ủng hộ chủ trương đầu tư cho 05 dự án theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp.

KS. Lê Minh Đúng


Tin liên quan
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang    12/08/2019
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!