Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Giáo dục học sinh nói đúng tiếng Việt, viết đúng chữ Việt

Nhằm đánh giá thực trạng về việc nói đúng, viết đúng ngôn ngữ Việt của học sinh ở các trường phổ thông tỉnh Tiền Giang, từ đó đề ra các biện pháp trong dạy học và giáo dục học sinh nói và viết đúng tiếng Việt, Sở Giáo dục- Đào tạo chủ trì thực hiện đề tài “Giáo dục học sinh nói đúng tiếng Việt, viết đúng chữ Việt ở trường phổ thông tỉnh Tiền Giang”. Đây là đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước, do TS. Phạm Văn Khanh làm chủ nhiệm.

 

Đề tài chọn hai địa bàn huyện gồm có Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Cai Lậy và thị xã Gò Công (có các trường tiểu học, THCS) và 4 trường THPT để tiến hành thực nghiệm sư phạm. Các Phòng Giáo dục- Đào tạo và trường THPT được chọn là do chỉ định và có tính đại diện cho các khu vực nông thôn, thị tứ, thành phố.

Đề tài tiến hành nghiên cứu khảo sát với các số liệu về giáo viên, học sinh, trường lớp được giới hạn trong 3 năm học (2010- 2011; 2011- 2012; 2012- 2013) và có một số số liệu, tình hình giáo dục được thu thập trong ½ năm của năm học 2013- 2014.

 Sau hơn 3 năm thực hiện, với nhiều phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp khái quát hóa; phương pháp điều tra, trò chuyện; phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; phương pháp thực nghiệm sư phạm; phương pháp thống kê toán học… Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được 6 biện pháp giáo dục học sinh nói và viết đúng tiếng Việt như sau: Xác lập quan điểm giáo dục học sinh nói đúng, viết đúng là nhiệm vụ căn bản, quan trọng của nhà trường; Thực hiện thường xuyên giáo dục học sinh nói đúng, viết đúng, viết đúng thông qua các môn học; Phát huy vai trò gương mẫu nói đúng viết đúng của cán bộ, giáo viên đối với học sinh; Kết hợp các hoạt động văn, thể, mỹ của trường với giáo dục học sinh nói đúng, viết đúng; Kết hợp 3 mội trường (nhà trường, gia đình và xã hội) trong giáo dục học sinh nói đúng, viết đúng; Xây dựng tính bền vững nói đúng viết đúng của học sinh. Qua thực nghiệm sư phạm, các biện pháp đã chứng tỏ có tính khả thi và hiệu quả, và có giá trị ứng dụng trong thực tiễn.

Đề tài đã góp phần tôn tạo, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bản sắc văn hóa đồng thời phát triển tiếng Việt ngày càng hiện đại hóa.

Đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ thống nhất nghiệm thu xếp loại B.

Lê Ngọc


Tin liên quan
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang    12/08/2019
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!