Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản về diễn xướng dân gian tại Tiền Giang

Diễn xướng dân gian vốn là một mảng lớn, một vấn đề lớn khi nói đến di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt đối với Tiền Giang, miền đất được người Việt khai hoang sớm ở ĐBSCL, nơi giao thoa tiếp kiến của nhiều nền văn hóa khác nhau đã tạo ra một sắc thái riêng vừa trẻ trung vừa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt.

 

 Cư dân Tiền Giang đã trải qua hơn 3 thế kỷ không ngừng sáng tạo để có được một gia tài đồ sộ về diễn xướng dân gian.

Vì thế, "Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy di sản về diễn xướng dân gian tại Tiền Giang" là đề tài đề cập đến 1 mảng quan trọng của văn hóa phi vật thể. Đề tài do Bảo tàng Tiền Giang chủ trì, ThS. Lê Ái Siêm làm chủ nhiệm với mục tiêu nghiên cứu giá trị văn hóa của nghệ thuật diễn xướng dân gian; đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy di sản, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.

Sau hơn 3 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành báo cáo với 23 chuyên đề (gồm lịch sử và nghệ thuật múa bóng rỗi; bài bản, điệu thức và nghệ thuật hát thài; Ca dao về quan niệm gia đình và xã hội; Ca dao về lịch sử; Các điệu hò; Vè sinh hoạt xã hội, Vè lịch sử, Các điệu lý; Nghệ thuật hát lý; Lịch sử và nghệ thuật đờn ca tài tử; lịch sử và nghệ thuật nhạc lễ; lịch sử và nghệ thuật hát bội; Lịch sử và nghệ thuật cải lương… vùng Tiền Giang;Phân tích những đặc điểm và các giá trị văn hóa của diễn xướng dân gian trên địa bàn Tiền Giang; Tác động của xu thế hội nhập; Giải pháp bảo tồn, sử dụng và phát huy giá trị của di sản văn hóa diễn xướng dân gian). Bên cạnh đó, nhóm thực hiện đề tài cũng xây dựng được 9 bộ phim khoa học tư liệu về diễn xướng dân gian tại Tiền Giang gồm múa bóng rỗi, hát thài, hò, vè, lý, đờn ca tài tử, nhạc lễ, hát bội, cải lương.

Lịch sử phát triển trong đó bao gồm cả văn hóa, cảm nhận của cái mới và cái cũ không đồng điệu nhau, lớp trẻ ngày nay khó có thể ngồi lại để xem và nghe các dạng của diễn xướng dân gian. Tuy nhiên, bảo tồn diễn xướng dân gian là một sự cần thiết, giúp thế hệ sau biết được thời kỳ trước vùng Tiền Giang đã có nét đặc thù về diễn xướng dân gian như thế nào. Một số giải pháp được đề tài đề xuất như: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của di sản văn hóa về diễn xướng dân gian trong đời sống cộng động (cần có giải pháp hướng dẫn để cộng đồng nhận diện được di sản và giá trị di sản để có ý thức bảo tồn, tích cực sáng tạo để di sản có sức sống trong điều kiện mới); Tiến hành điều tra, sưu tầm, nghiên cứu về lịch sử và giá trị của di sản diễn xướng dân gian tại địa phương; Thành lập ngân hàng dữ liệu về di sản diễn xướng dân gian; Khai thác phải hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, làm cho di sản được tồn lưu và có sức sống trong cộng đồng; Tổ chức trao truyền di sản diễn xướng dân gian cho thế hệ sau (cách trao truyền có hiệu quả là dạy – học; tổ chức thi; tổ chức đưa các loại hình diễn xướng phù hợp vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật như  biểu diễn nghệ thuật, festival, lễ hội truyền thống).

Di sản diễn xướng dân gian vùng Tiền Giang là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, phản ánh rõ nhất bản sắc văn hóa, phản ánh tính cách và nhu cầu thẩm mỹ của cư dân Tiền Giang, mang dấu ấn tự nhiên và xã hội rất rõ nét của vùng Tiền Giang.

Đề tài được hội đồng khoa học đánh giá cao, thống nhất nghiệm thu xếp loại B.

Lê Ngọc


Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019
Thị trường công nghệ: Mức đầu tư gia tăng    14/06/2019
Công nghệ tạo thức ăn cho gia súc và cây trồng từ rơm, lá mía    14/06/2019
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam    17/05/2019
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/05/2019
Ứng dụng công nghệ blockchain trong chăn nuôi    23/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!