Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Giá trị văn hóa làng nghề thủ công và văn hóa lễ hội truyền thống tại tỉnh Tiền Giang

Làng nghề thủ công và lễ hội truyền thống có vị trí đặc biệt trong đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân cư, nhưng nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề này.

 

Với mục tiêu xác định cũng như đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các làng nghề thủ công - lễ hội truyền thống tại Tiền Giang, Bảo Tàng Tiền Giang chủ trì thực hiện đề tài "Nghiên cứu giá trị văn hóa làng nghề thủ công và văn hóa lễ hội truyền thống tại Tiền Giang (Đây là đề tài thuộc Chương trình Nghiên cứu một số loại hình văn hóa phi vật thể tại tỉnh Tiền Giang), do ThS. Lê Văn Vũ và ThS. Lê Ái Siêm đồng chủ nhiệm,

Đề tài được thực hiện với nội dung nghiên cứu về lịch sử, sản phẩm, giá trị văn hóa của 9 làng nghề - nhóm làng nghề (Tủ thờ Gò Công, kim hoàn Tân Hương, bún - hủ tiếu Mỹ Phong, bó chổi Vĩnh Hựu, chế biến thủy sản Vàm Láng, đan dệt bàng buông Thân Cửu Nghĩa, chiếu cói Long Định - đan lát Tân Phong, ẩm thực Cái Bè, ẩm thực Gò Công, thủ công mỹ nghệ Gò Công) và 8 lễ hội truyền thống (chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, lễ hội Trương Định, lễ hội Thủ Khoa Huân, lễ Hội Tứ Kiệt, lễ hội Nam kỳ khởi nghĩa - đình Long Hưng, chiến thắng Ấp Bắc) tiêu biểu của Tiền Giang.

Sau hơn 2 năm triển khai, đề tài đã cung cấp một khối lượng tư liệu phong phú, phản ánh sự đa dạng của văn hóa phi vật thể tại Tiền Giang; Làm tư liệu cho việc giáo dục về bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, làm cơ sở cho việc nghiên cứu văn hóa phi vật thể tại Tiền Giang; Góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương.

Đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ thống nhất nghiệm thu xếp loại B.

Lê Ngọc


Tin liên quan
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang    12/08/2019
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!