Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Chương trình Nghiên cứu một số loại hình văn hóa phi vật thể tại tỉnh Tiền Giang.

       Theo các tư liệu lịch sử,đầu thế kỷ XVII, cư dân Việt đã đến khai hoang và định cư tại vùng châu thổ sông Cửu Long cho đến ngày nay. Trong suốt quá trình đó, các loại hình văn hóa phi vật thể như văn hóa ẩm thực, văn hóa dân gian, các loại hình diễn xướng dân gian, văn hóa làng nghề thủ công và lễ hội… đã dần được hình thành và phát triển. Hiện nay trong tiến trình đô thị hóa, các giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể ấy đang ngày càng mai một dần. Vì vậy việc nghiên cứu về văn hóa phi vật thể tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và vùng Tây Nam bộ nói chung, trong đó có Tiền Giang đang là vấn đề cấp thiết.

       Trước tình hình đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã chủ trì thực hiện "Chương trình Nghiên cứu một số loại hình văn hóa phi vật thể tại tỉnh Tiền Giang". do CN. Nguyễn Ngọc Minh làm chủ nhiệm, CN. Đồng Hữu Tế Thế đồng chủ nhiệm. Chương trình này là nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh giúp hệ thống hóa tài liệu, đánh giá các giá trị văn hóa của một số loại hình văn hóa phi vật thể tồn tại trong cộng đồng cư dân và là nền tảng cho việc nghiên cứu toàn diện về vùng đất và con người Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa trong công tác giảng dạy lịch sử, địa lý, văn học nghệ thuật… của địa phương đồng thời là cơ sở cho ngành du lịch đa dạng hóa các loại hình thương mại, du lịch văn hóa.

       Với các mục tiêu: Nghiên cứu, thống kê, phân tích văn hóa phi vật thể tại Tiền Giang theo phương pháp tiếp cận lĩnh vực (Các hình thức diễn xướng dân gian; Văn hóa ẩm thực truyền thống; Văn hóa dân gian truyền khẩu; Văn hóa làng nghề thủ công truyền thống và Lễ hội truyền thống); Định hướng việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng, phục vụ giáo dục và hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch. Chương trình đã thực hiện nhiều nội dung nghiên cứu, phát triển các đề tài nhánh cùng nhiều bài báo về các loại hình văn hóa phi vật thể tại tỉnh Tiền Giang như:

        - Văn hóa ẩm thực: đặc điểm ẩm thực, triết lý ẩm thực, phong các ẩm thực, ca dao tục ngữ về ẩm thực.

       - Di sản về diễn xướng dân gian: Múa bóng rỗi, Hát thài, Hò, Vè, Lý, Đờn ca tài tử, Nhạc lễ, Hát bội, Cải lương.

        - Văn hóa dân gian: Ngữ văn dân gian, Nghệ thuật tạo hình dân gian, Tri thức dân gian, Phong tục dân gian, Trò chơi dân gian, Địa danh dân gian.

       - Văn hóa làng nghề: Thờ phụng các tổ ngành nghề, Làng nghề đóng tủ thờ Gò Công, Làng nghề kim hoàng Tân Hương, Làng nghề hủ tiếu và bún Mỹ Phong, Làng nghề bó chổi Vĩnh Hựu, Làng nghề thủy sản Vàm Láng, Làng nghề đan dệt thủ công Châu Thành và Cai Lậy, Làng nghề thủ công mỹ nghệ Tân Thới, Làng nghề thủ công xuất khẩu thị xã Gò Công.

        - Văn hóa lễ hội: Lễ hội nghinh ông Vàm Láng, Lễ hội Thủ khoa Huân, Lễ hội Tứ Kiệt, Lễ hội chiến thắng Ấp Bắc, Lễ hội chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, Lễ hội Nam kỳ khởi nghĩa – Đình Long Hưng, Lễ hội Kỳ yên đình Vĩnh Bình.

       Chương trình đã dược Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại A.

Tri Thức.


Tin liên quan
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang    12/08/2019
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!