Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

ĐBSCL: 380 ha diện tích nuôi thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP

Theo Tổng cục Thủy sản, các tỉnh ĐBSCL hiện có 40 cơ sở nuôi trồng đủ tiêu chuẩn, được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

 

Cụ thể, cá tra với 30 cơ sở nuôi, diện tích khoảng 224 ha; 6 cơ sở tôm nước lợ, với khoảng 160 ha. Tổng cục Thủy sản chỉ đạo các địa phương tiếp tục ứng dụng VietGAP rộng rãi, đến ngày 1/1/2016 có 100% cơ sở nuôi cá tra tại đây đạt chứng nhận này. Bên cạnh đó, tập trung kiểm soát chất lượng tôm giống, truy xuất nguồn gốc tôm thẻ chân trắng bố mẹ tại nước xuất khẩu tôm bố mẹ vào Việt Nam.

Sáu tháng đầu năm, diện tích nuôi cá tra tại ĐBSCL khoảng 3.292 ha, bằng 93,7% so cùng kỳ; số trại sản xuất giống cá tra hơn 100 trại, sản xuất khoảng 25 - 28 tỷ cá bột. Diện tích nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh ước đạt 32.000 ha, với gần 1.200 trại giống, sản xuất khoảng 45 - 50 tỷ con giống/năm, đáp ứng khoảng 30 - 40% nhu cầu tôm giống khu vực.

Theo thuysanvietnam.com.vn, 24/7/15


Tin liên quan
Hướng dẫn định hướng nghiên cứu KH&CN tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!