Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Phạm Võ...
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,... trong nước đã sản xuất được Phạm Võ Minh Thư ...
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19 Trải qua gần hai năm dịch...
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM Mạng lưới hợp tác về Trí...
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021 Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh...
Quy định Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia"
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính...
Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
THÔNG TƯ 01/2021/TT-BKHCN NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ...
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND phát triển thương...
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020) Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020)
Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!