Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Chính phủ vừa  ban hành  Nghị định 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ,...
Khoa học dữ liệu: Nền tảng của CMCN 4.0 Khoa học dữ liệu: Nền tảng của CMCN 4.0
Ngày 16/8/2017, ĐHQG-HCM đã tổ chức hội thảo "Khoa học dữ liệu trong cuộc cách mạng công nghiệp...
Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp KH&CN trước làn sóng của cuộc CMCN4.0 Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp KH&CN trước làn sóng của cuộc CMCN4.0
Trước làn sóng CMCN4.0, bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp KH&CN cũng phải đối mặt với...
Ra mắt Câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam Ra mắt Câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam
Vừa qua, tại TP. HCM, Câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam (CLB) đã chính thức ra mắt ban...
Một số biện pháp giúp lươn nuôi có màu vàng sẩm khi thu hoạch Một số biện pháp giúp lươn nuôi có màu vàng sẩm khi thu hoạch
     Do môi trường trong sản xuất nông nghiệp ngày càng ô nhiễm thuốc bảo vệ...
Bón phân bằng phương pháp đục lỗ trong canh tác cây ớt Bón phân bằng phương pháp đục lỗ trong canh tác cây ớt
     Vĩnh Hựu thuộc huyện Gò Công Tây là xã đi đầu trong việc đưa cây ớt xuống...
Xử lý nước thải bằng công nghệ plasma: Hiệu quả kinh tế tăng 30% so với công nghệ truyền thống Xử lý nước thải bằng công nghệ plasma: Hiệu quả kinh tế tăng 30% so với công nghệ truyền thống
     Thiết bị gọn nhẹ, tự động hoàn toàn, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn là...
Tự làm bình phun thuốc BVTV cải tiến Tự làm bình phun thuốc BVTV cải tiến
      Máy phun thuốc BVTV của ông Sơn được cải tiến với cấu tạo bình phun khá đơn...
Nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ Nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa...

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
 Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
 Quyết định 1758/2017/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ