Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017 Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017
Sáng ngày 12/9/2017, Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017, do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam...
12 startup được quỹ Đầu tư Việt rót hơn 300 000 USD 12 startup được quỹ Đầu tư Việt rót hơn 300 000 USD
Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) vừa ra mắt 12 startup được kết nạp vào khóa...
Tổng cục thuế hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp Tổng cục thuế hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp
Đây là khẳng định của ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tại Lễ công bố...
Khai mạc diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 Khai mạc diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng 4.0
Ngày 9/8/2017, Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội phối hợp với Cộng đồng Kiến tạo địa...
Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp xây dựng thành phố thông minh toàn cầu cho Việt Nam” thông qua đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp xây dựng thành phố thông minh toàn cầu cho Việt Nam” thông qua đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp
Với tốc độ phát triển nhanh Giải pháp sáng tạo Thành phố thông minh toàn cầu cho Việt Nam được...
Kinh doanh không gian làm việc chung đắt hàng nhờ start-up “nở rộ” Kinh doanh không gian làm việc chung đắt hàng nhờ start-up “nở rộ”
Từ năm 2012, không gian làm việc chung tại Việt Nam tăng trưởng trung bình 53%/năm. Con số này...
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017 Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/3/2017 về tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp...
Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020 Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
Ngày 13 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND Ban hành...
Cơ quan nhà nước phải tiên phong thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 Cơ quan nhà nước phải tiên phong thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0
Tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2017 (Vietnam ICT Summit 2017), Bộ trưởng Bộ Thông tin và...
Khai mạc Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2017 Khai mạc Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2017
Sáng 06/9/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam...

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích