Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-TĐC ngày 01/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho hơn 310 công ty và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại hội nghị, các công ty, doanh nghiệp đã được phổ biến lại các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư 15) ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và phổ biến Nghị định 119/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 119) ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (thay thế Nghị đinh số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ). Nội dung tập huấn tập trung vào các điểm mới như:

- Đối với Thông tư 15: Từ ngày 01/7/2018 cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Mặc dù Thông tư 15 đã được tập huấn từ năm 2015 nhưng đến nay, vẫn còn các công ty và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa quan tâm thực hiện những quy định như: xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo đối với các phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh xăng dầu; xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; lưu giữ hồ sơ chất lượng theo quy định… Tại Hội nghị các doanh nghiệp đã được hướng dẫn thực hiện các quy định này theo hướng dẫn tại Công văn 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.

- Đối với Nghị định 119: Nghị định 119 đã khắc phục những hạn chế của Nghị định 80 như: quy định rõ tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Khoản 3 Điều 3); căn cứ vào tổng giá trị của một hoặc nhiều phương tiện đo được sử dụng để xác định khung phạt đối với hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (Điều 10); mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường được tăng lên rất cao (Điều 17, Điều 18, Điều 19). Ngoài ra Nghị định 119 đã bổ sung một số hành vi vi phạm mới như: vi phạm về cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật về giấy tờ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Điều 24); vi phạm quy định trong sản xuất, pha chế khí, pha chế xăng dầu (Điều 29), ...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đo lường và chất lượng đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tin liên quan
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!