Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 14/12/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) xây dựng Kế hoạch số 09/KH-TĐC ngày 08/3/2019 về việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì đã thực hiện kiểm tra thực tế tại 19/20 cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ 20/3/2019 đến 28/3/2019 (01 cơ sở đã ngừng kinh doanh tại thời điểm kiểm tra). Kết quả kiểm tra như sau:

- Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa với yêu cầu quy định: có 18/19 (chiếm tỉ lệ 94,7 %) sản phẩm HĐGS ghi lượng phù hợp quy định.

- Kiểm tra sự phù hợp của lượng hàng hóa thực tế với yêu cầu quy định: có 16/18 (chiếm tỉ lệ 88,89 %) sản phẩm HĐGS phù hợp quy định về đo lường.

Đoàn kiểm tra đã đề xuất Chi cục TĐC ban hành 02 Thông báo tạm dừng kinh doanh, phân phối đối với 02 sản phẩm HĐGS không phù hợp quy định.

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đều tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường trong việc sản xuất, phân phối và kinh doanh HĐGS. Tuy nhiên vẫn còn một số HĐGS sản xuất ngoài địa bàn tỉnh Tiền Giang chưa tuân thủ quy định về ghi lượng hàng đóng gói sẵn và chủ quan trong việc kiểm soát định lượng đối với HĐGS dẫn đến các cơ sở phân phối, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vi phạm các quy định về đo lường đối với lượng của HĐGS.

Trong thời gian tới Chi cục TĐC tiếp tục thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, phân phối, kinh doanh HĐGS trên địa bàn tỉnh và đưa công tác kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Chi cục, nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở, cũng như tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực này./.

Phạm Minh Tiến (Chi cục TĐC)


Tin liên quan
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!