Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017 Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017
Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính...
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018 Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018
Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 06/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về Công tác...
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường
Thực hiện công văn số 3568/BKHCN-Ttra ngày 26/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối...
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ389TG ngày 11/01/2018 của Ban chỉ đạo 389/TG về cao điểm đấu...
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018 Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-TĐC ngày 01/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ...
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017 Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-TĐC ngày 12/9/2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về...
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại
Cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội, việc trao đổi, mua bán hàng hóa đã tồn tại và...
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước
     Nhằm hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đào...
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn
Kết luận thanh tra Số 168/2017/KL-TT của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang ngày...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!