Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017 Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017
      Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 56/KH-TĐC ngày 10/4/2017 đã được Sở...
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ
     Trong năm nay, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ KH&CN...
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia- Nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh nhà Giải thưởng Chất lượng Quốc gia- Nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh nhà
      Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thiết lập, triển khai trên...
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 2847/TĐC-QLCL ngày...
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Trong năm 2016, tình hình nhân sự tại các cơ quan hành chính trong huyện Gò Công Tây có nhiều...
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 23/KH-TĐC ngày 21/11/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng...
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 180 Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 180
Sau khi nhận được Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang...
Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 21/KH-TĐC ngày 24/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng...
Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm
Thực hiện theo chỉ đạo Công văn số 1866/TĐC-QLCL ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn...

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 1758/2017/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
 Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP
 Quyết định 3733/2016/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp