Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang
- Xem nội dung thông báo tuyển dụng tại đây . - Phiếu đăng ký dự tuyển tải tại đây .
Câu chào Câu chào
  Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang. Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 - 5....
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển
     Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước - bà Nguyễn Thị Bình đã công bố việc khởi xướng Phong trào Năng suất – Chất...
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm
     Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn...
Kết quả Thanh tra chuyên ngành năm 2020 về an toàn bức xạ hạt nhân và phương tiện đo nhóm 2 trong y tế Kết quả Thanh tra chuyên ngành năm 2020 về an toàn bức xạ hạt nhân và phương tiện đo nhóm 2 trong y tế
     Thực hiện Kế hoạch năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang, Thanh tra Sở đã tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và phương tiện đo...
Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Thực hiện công văn số 1517/LĐTBXH-VP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. ...
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
     Những năm gần đây, dòng khách du lịch đến Tiền Giang đều tăng với tốc độ gần 10% mỗi năm, nằm trong nhóm có tỷ lệ khách du lịch tăng cao trong vùng Đông bằng sông Cửu...
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam
     Cách đây 70 năm - ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Sắc lệnh 08/SL ngắn gọn, xúc tích chỉ gồm 4...
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang” Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”
     Sở hữu trí tuệ ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Người dân, doanh nghiệp đã ý thức được sự cần thiết của việc đăng ký bảo hộ...
Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ hòa tan và hấp thụ curcumin Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ hòa tan và hấp thụ curcumin
     Ở nước ta, cây nghệ vàng (Curcuma longa L. ) được trồng rất phổ biến từ Bắc đến Nam, có sản lượng tiêu thụ hàng năm lớn khoảng 268.000 tấn/năm nhưng việc điều chế ra tinh...
Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10% Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%
     Chất lượng và an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Vì vậy, nhằm tăng cường cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tự...
Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây
     Vùng ngọt hóa Gò Công, đặc biệt là huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công là một trong những vùng sản xuất lúa cũng như các loại hoa màu và cây ăn trái chủ lực của tỉnh...
Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020 Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020
Với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai", nhiều sự kiện, hoạt động khoa học và công nghệ tiêu biểu dự kiến sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa...
TT_29_2020_BTC.PDF TT_29_2020_BTC.PDF
73476_4550744_155920_06052020.PDF is added via programatically
45-2020-nd-cp-08042020-signed-000.00.00.h58.pdf 45-2020-nd-cp-08042020-signed-000.00.00.h58.pdf
73476_4550744_102230_05052020.pdf is added via programatically
BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC
BAN GIÁM ĐỐC 1. Ông Dương Văn Bon - Giám đốc Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo chế độ thủ trưởng...