CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022 CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
Thư chúc tết Chào mừng năm mới 2022 và Tết cổ truyền Nhâm Dần, đại diện Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tôi xin gửi đến lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy, Hội đồng...
Tài liệu tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 Tài liệu tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam năm 2022
/documents/73476/36172697/2021+BTP+Gioi+thieu+Ngay+PLVN.pdf/517e13fc-f49d-4ccd-a342-eb0b5878a1e4
Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực SHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực SHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
/documents/73476/36172588/QUY%E1%BA%BET+%C4%90%E1%BB%8ANH+214-+DM+TTHC+SHTT+B%E1%BB%8A+B%C3%83I+B%E1%BB%8E.pdf/c2fa4473-5e8e-4844-a686-f63069636170
Biên bản về viết kết thúc việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Biên bản về viết kết thúc việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
Biên bản về viết kết thúc việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của Sở KH&CN theo đường link dưới đây: ...
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở
Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành quy định tổ chức công tác...
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang
Ngày 24/12/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá – nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp...
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TẠO LẬP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MAI CHIẾU THỦY NU GÒ CÔNG” HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TẠO LẬP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MAI CHIẾU THỦY NU GÒ CÔNG”
Theo đề nghị của Hội sinh vật cảnh Việt Nam tỉnh hội Tiền Giang tại công văn số 03/CV-SVC ngày 09/01/2019 về việc đề nghị xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây mai chiếu thủy nu Gò Công và ý kiến...
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID-19 NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID-19
1. HIV/AIDS là gì? - HIV là gì? HIV là virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. HIV gây tổn thương hệ thống miễn dịch của cơ thể và làm cho cơ thể không còn khả năng...
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định 1788/QĐ-UBND công nhận kết quả đề tài: Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí. 1. Mục...
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Dự án sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong canh tác dưa...