Chi tiết tin Chi tiết tin

Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa Học và Công Nghệ Tiền Giang
Địa chỉ: 39 Hùng Vương - TP.Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 073 3872728 - Fax: 073 3875125
Email: skhcn@tiengiang.gov.vn - tigiscience@hcm.vnn.vn


Tin liên quan
Thống kê Khoa học và Công nghệ    24/11/2020
Câu chào    29/05/2020
Thông tin liên hệ    13/04/2017
Thủ tục hành chính    05/07/2016
CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO    17/04/2015
THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    11/02/2015
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (SHCN)    11/02/2015
Danh sách chuyên đề năm 2009    11/02/2015
VĂN BẢN MỚI