Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

DANH SÁCH NHIỆM VỤ
 
Tên nhiệm vụ Cấp quản lý Lĩnh vực nghiên cứu Năm đăng ký Files Trạng thái
Xây dựng vườn cây đầu dòng và nhân giống xoài cát Hòa Lộc Tỉnh Trồng trọt 2018
Đã báo cáo ứng dụng
Ứng dụng quy trình chăn nuôi gà thịt đạt tiêu chuẩn VietGAP ở tỉnh Tiền Giang Tỉnh Chăn nuôi 2017
Đã đăng ký
Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị Tỉnh Công nghệ sinh học nông nghiệp 2018
Đã đăng ký
Triển khai mô hình canh tác hoa lan Mokara cắt cành cho nông hộ tại huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2019
Đã đăng ký
Triển khai Mô hình canh tác Dưa lưới ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng cho nông hộ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2019 2019
Đã đăng ký
Triển khai mô hình canh tác dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho nông hộ tại huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2019
Đã đăng ký
Triển khai các mô hình can thiệp về Y tế nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tỉnh Y dược 2016
Đã báo cáo ứng dụng
Tạo giống lúa chống chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang Tỉnh Trồng trọt 2018
Đã đăng ký
Tác động truyền dẫn của tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam bằng ứng dụng mô hình TVAR Cơ sở Kinh tế và kinh doanh 2017
Đã đăng ký
Sản xuất thử rượu gạo cẩm đóng chai Cơ sở Kỹ thuật và công nghệ 2017
Đã đăng ký
Tổng cộng 32 nhiệm vụ