Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

DANH SÁCH NHIỆM VỤ
 
Tên nhiệm vụ Cấp quản lý Lĩnh vực nghiên cứu Năm đăng ký Files Trạng thái
Xây dựng vườn cây đầu dòng và nhân giống xoài cát Hòa Lộc Tỉnh Trồng trọt 2018
Đã báo cáo ứng dụng
Xây dựng mô hình canh tác rau ăn lá ứng dụng công nghệ thủy canh tại thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2019
Đã đăng ký
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang Tỉnh Kinh tế và kinh doanh 2019 2019
Đã đăng ký
Ứng dụng quy trình chăn nuôi gà thịt đạt tiêu chuẩn VietGAP ở tỉnh Tiền Giang Tỉnh Chăn nuôi 2017
Đã đăng ký
Triển khai mô hình canh tác hoa lan Mokara cắt cành cho nông hộ tại huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2019
Đã báo cáo ứng dụng
Triển khai Mô hình canh tác Dưa lưới ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng cho nông hộ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2019 2019
Đã báo cáo ứng dụng
Triển khai mô hình canh tác dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho nông hộ tại huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2019
Đã đăng ký
Triển khai các mô hình can thiệp về Y tế nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tỉnh Y dược 2016
Đã báo cáo ứng dụng
Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang Cơ sở Trồng trọt 2019
Đã đăng ký
Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể “Sả Tân Phú Đông” cho cây sả huyện Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang Cơ sở Trồng trọt 2019
Đã đăng ký
Tổng cộng 38 nhiệm vụ