Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ


Nhiệm vụ: Triển khai Mô hình canh tác Dưa lưới ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng cho nông hộ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Mã nhiệm vụ:
Thuộc chương trình/đề tài/dự án:
Lĩnh vực nghiên cứu

- Tên lĩnh vực nghiên cứu: Nông, lâm, ngư nghiệp
- Mã lĩnh vực nghiên cứu: 4

Loại nhiệm vụ: Dự án SX thử nghiệm
Cấp quản lý nhiệm vụ: Cơ sở
Tổ chức chủ trì

- Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang
- Địa chỉ: Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
- SĐT: (0273) 3872175
- Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Chủ nhiệm

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TRUNG

Học vị: Kỹ sư Trồng trọt

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Cá nhân tham gia

KS. Nguyễn Quốc Trung

CN. Phan Thanh Phú

KS. Hồ Ngọc Hân

CN. Phạm Thị Huỳnh Như

KS. Nguyễn Văn Tiếng

KS. Nguyễn Thị Tâm Đan

Mục tiêu nghiên cứu

*Mục tiêu của dự án sản xuất  hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra (Chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất);

- Chuyển giao Quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho nông hộ TP.Mỹ Tho.

- Xây dựng mô hình trồng dưa lưới canh tác theo hướng nông nghiệp đô thị

*Mục tiêu của Dự án sản xuất thử nghiệm (Trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm)

Chuyển giao, hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại TP. Mỹ Tho     

Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng, với diện tích khoảng 400 m2, năng xuất khoảng 1.2 tấn tương đương 3 tấn/1000 m2. Sản phẩm (trái dưa lưới) đạt chất lượng theo Tiêu Chuẩn Việt Nam (46/2007/QĐ-BYT về việc ban hành: “ Quy định, giới hạn tối đa ô nhiểm sinh học và hóa học trong thực phẩm) về dư lượng thuốc BVTV (Lân hữu cơ, Cacbamate); Sản phẩm dưa lưới loại 1 đạt 80% sản lượng.

Phương pháp nghiên cứu

a) Phương thức tổ chức thực hiện:

- Phối hợp với, phòng Kinh tế, Hội Nông dân và Trạm Trồng trọt và BVTV tại địa phương trong việc lựa chọn và đã chọn được hộ ông Nguyễn Văn Ba tại xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

- Xây dựng nhà màng:

+ Nhà màng cao 4,5 m, có khung thép vững chắc, cột chính được làm bằng thép tròn tráng kẽm ø 49 trở lên hoặc thép hộp tráng kẽm 4 cm x 8 cm x 1,5 mm, xung quanh được bao bằng lưới Thái chắn côn trùng 64 mesh, trên mái được lợp bằng tấm nhựa Israel để che mưa, Cửa có 2 lớp cửa để cách ly côn trùng và mầm bệnh khi ra vào chăm sóc cây.

+ Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động theo công nghệ Isrsel gồm bồn chứa pha dinh dưỡng, hệ thống val từ, timer, bộ lọc, ống nhỏ giọt và đầu nhỏ giọt Capinet.

+ Chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới.

- Tổ chức hội thảo để mở rộng giới thiệu mô hình trồng Dưa lưới đến với người dân tại địa phương và các đơn vị lân cận. Địa điểm tổ chức: tại nhà hộ dân nhận chuyển giao Nguyễn Văn Ba, Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

  b) Mô tả, phân tích và đánh giá các điều kiện triển khai Dự án:      

Dự án được triển khai tại nông hộ thuộc TP. Mỹ Tho, vị trí gần đường giao thông, thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm đi tiêu thụ, diện tích mô hình 400 m2.

 

Nội dung nghiên cứu

- Nội dung 1: Khảo sát, chọn địa điểm để xây dựng, thiết kế vườn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Nội dung 2: Tư vấn thiết kế nhà màng và hệ thống tưới, đồng thời chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới cho nông hộ.

 - Nội dung 3: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới cho nông hộ tham gia Dự án và tiến hành trồng, thực hiện chế độ chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Nội dung 4: Theo dõi đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sau 02 vụ trồng.

- Nội dung 5: Tổ chức hội thảo để mở rộng giới thiệu mô hình trồng Dưa lưới đến với người dân tại địa phương và các đơn vị lân cận.

Kết quả dự kiến

Quy trình trồng dưa lưới trong nhà màng bằng công nghệ tưới nhỏ giọt.

Mô hình trồng Dưa Lưới trong nhà màng, diện tích 400m2.

Sản lượng: 2.400 kg dưa lưới (80% đạt loại 1), khoảng 1.200 kg dưa lưới/vụ

Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng, Từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017
File đính kèm: