Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ


Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Mã nhiệm vụ: ĐTXH 13/17
Thuộc chương trình/đề tài/dự án:
Lĩnh vực nghiên cứu

- Tên lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học và văn học
- Mã lĩnh vực nghiên cứu: 602

Loại nhiệm vụ: Đề tài KHCN
Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
Tổ chức chủ trì

- Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Tiền Giang
- Địa chỉ: 03 Lê Lợi, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
- SĐT: (0273) 3872236
- Cơ quan chủ quản: UBND tình Tiền Giang

Chủ nhiệm

Họ và tên: Nguyễn Tấn Phong

Học hàm, học vị: CN Kinh tế

Chức danh khoa học: CB Quản lý 

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Cá nhân tham gia

​CN Nguyễn Tấn Phong

Th.Sĩ Võ Phạm Tân

Th.Sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CN Nguyễn Thanh Trúc

Th.sĩ Nguyễn Thị Hồng Châu

CN Nguyễn Hữu Dũng

CN Nguyễn Thị Bích Tuyền 

Mục tiêu nghiên cứu

      - Xác định sản phẩm du lịch sinh thái và tâm linh mang nét đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

       - Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước.

       - Thiết kế tour du lịch sinh thái và tâm linh ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Phương pháp nghiên cứu

​Đề tài sử dụng phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích SWOT, phương pháp chuyên gia, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp bản đồ, phương pháp quan sát, xử lý thông tin bằng phần mềm SPSS.

Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái và tâm linh huyện Tân Phước, Tiền Giang.

Nội dung 2: Nghiên cứu, xây dựng sản phẩm đặc trưng khai thác loại hình du lịch sinh thái và tâm linh ở huyện Tân Phước.

Nội dung 3: Xây dựng mô hình, triển khai thực hiện tour thử nghiệm và xây dựng bản đồ điểm đến du lịch sinh thái và tâm linh ở huyện Tân Phước.

Nội dung 4:  Định hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái và tâm linh ở huyện Tân Phước.

Nội dung 5: Nghiên cứu, thiết kế tour du lịch sinh thái và tâm linh ở huyện Tân Phước.

Kết quả dự kiến

- Báo cáo tổng hợp và tóm tắt

- Mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Sổ tay Hướng dẫn làm du lịch sinh thái và tâm linh

- Tài liệu Bản đồ, Chương trình du lịch (tour) sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước.

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Sở Văn hóa Thể thao và du lịch  Tiền Giang, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Thư viện Tiền Giang, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tân Phước.

Thời gian thực hiện dự kiến: 24 tháng, Từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2019
File đính kèm: