Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ


Nhiệm vụ: Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100 ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%.
Mã nhiệm vụ:
Thuộc chương trình/đề tài/dự án:
Lĩnh vực nghiên cứu

- Tên lĩnh vực nghiên cứu: Trồng trọt
- Mã lĩnh vực nghiên cứu: 401

Loại nhiệm vụ: Đề tài KHCN
Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
Tổ chức chủ trì

- Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ TG
- Địa chỉ: 555 Ấp- Bắc phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- SĐT: 0273.3872454
- Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Chủ nhiệm

Họ và tên: CN. Nguyễn Thu Hoanh

Chức danh khoa học: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Cán bộ

Cá nhân tham gia

 1. ​CN. Nguyễn Thu Hoanh,
 2. ThS. Nguyễn Tuấn Phong,
 3. ThS. Cao Thanh Hùng,
 4. CN. Nguyễn Bạch Hùng,
 5. TS. Nguyễn Hồng Thủy,
 6. KS. Nguyễn Văn Tám,
 7. CN. Nguyễn Ngọc Phúc,
 8. CN. Lê Anh Thủy,
 9. CN. Lương Thị Thảo Sương

Mục tiêu nghiên cứu

- Thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất với tổng diện tích trồng thanh long là 100 ha;

- Tập huấn áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100 ha thanh long.

- Được cấp chứng nhận ít nhất 30 ha theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P.

- Sản phẩm thanh long được ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định ít nhất 5 năm với giá cao hơn thị trường 10% cùng thời điểm.

Phương pháp nghiên cứu

-Áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành nông nghiệp tốt, cụ thể hóa trong điều kiện của nông hộ để hướng dẫn nông dân;

-Tài liệu đào tạo được công nhận và kinh nghiệm đào tạo, hướng dẫn được đúc kết hiệu quả;

-Phương pháp đào tạo, chuyển giao quy trình công nghệ là tổ chức tập huấn kết hợp lý thuyết với thực hành, sử dụng kỹ năng khuyến nông, phương pháp tập huấn cho người lớn tuổi để hướng dẫn, truyền đạt;

-Xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp thống nhất với địa phương (nông dân,cơ quan quản lý và chính quyền);

Phương pháp nghiên cứu xây dựng quy trình từ các công trình có liên quan được công nhận.

Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Tổ chức

 • Phân tích, đánh giá kết quả điều tra thu thập thông tin từ Chương trình, xác định hiện trạng về cơ sở vật chất, năng lực nhân sự, lựa chọn đối tượng tham gia;                                                                                              
 • Tuyên truyền vận động, liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP;
 • Thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất;
 • Tổ chức đăng ký, kiểm tra điều kiện thực tế, lựa chọn nông hộ đảm bảo

Tiêu chí lựa chọn là:

+ Hộ có diện tích canh tác liền kề chuyên thanh long ít nhất trên 0,3 ha;

+ Hộ tự nguyện tham gia mô hình, cam kết tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn GlobalGAP;

 • Thực hiện hợp đồng trách nhiệm với các hộ tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P;
 • Sơ đồ vườn trồng, thành lập hệ thống quản lý, sơ đồ hệ thống.

Nội dung 2: Đào tạo tập huấn thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP cho 100 hộ đăng ký được chọn

 • Tập huấn sự cần thiết xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và điều hành hệ thống quản lý sản xuất cho nhóm nông hộ áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP ;
 • Tập huấn quản lý nhóm nông hộ theo tiêu chuẩn GlobalGAP ;
 • Huấn luyện thực hành:

+ Huấn luyện thực hành các điểm kiểm soát hệ thống chất lượng (QM: QM.1 – QM.15) gồm 141 điểm kiểm soát;

+ Huấn luyện thực hành các điểm kiểm soát nhà đóng gói, bảo quản sản phẩm (FV :FV.5) gồm 46 điểm kiểm soát.

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn cho bộ máy điều hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GlobalGAP:

 • Tập huấn về chính sách chất lượng ;
 • Tập huấn về thanh tra nội bộ ;

Nội dung 4: Hỗ trợ Trang bị đảm bảo an toàn cho sản xuất

 • Phân tích đánh giá các nguy cơ ô nhiễm sản phẩm;
 • Trang bị đảm bảo an toàn cho người lao động ;
 • Trang bị đảm bảo an toàn cho môi trường:  
 • Trang bị đảm bảo an toàn cho sản phẩm:

Nội dung 5:  Họat động đánh giá chứng nhận

- Lập kế hoạch đăng ký với cơ quan, tổ chức chứng nhận GlobalG.A.P, đây là một quá trình cò hệ thống, độc lập được lập thành văn bản để nhận được bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá một cách khách quan để xác định mức độ đáp ứng các chuẩn mực được đánh giá;

- Thiết lập hồ sơ, tài liệu, các sơ đồ vườn, sơ đồ hệ thống, biểu mẫu … Mỗi hộ phải có hệ thống các tài liệu liên quan và hồ sơ cần thiết phục vụ công tác đánh giá chứng nhận;

- Tổ chức thanh tra nội bộ, đánh giá nội bộ, tiến hành công tác đánh giá, hướng dẫn thực hiện hành động khắc phục các trường hợp không phù hợp, báo cáo kết quả và hoạt động khắc phục, đây là yêu cầu của các quy định đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn để tìm ra những điểm không phù hợp trước khi chúng bị khách hàng hoặc các chuyên gia đánh giá của bên thứ 3 phát hiện và báo cáo;

- Chuẩn bị cho cơ quan, tổ chức chứng nhận GlobalG.A.P đánh giá thử và đánh giá chính thức.

Kết quả dự kiến

Dạng 1:

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn  GlobalG.A.P

- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalG.A.P;

- Thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P

Dạng 2:

-Sơ đồ 200 vườn trồng thanh long theo tiêu chuẩn

-Sơ đồ 10 tổ hợp tác trồng thanh long long theo tiêu chuẩn

-Sơ đồ hệ thống 100 ha trồng thanh long long theo tiêu chuẩn

-Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài “Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn cho 100ha thanh long, có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%

Dạng 3: Bài đăng tạp chí KHCN

Thời gian thực hiện dự kiến: 24 tháng. Từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2015
File đính kèm: