Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ


Nhiệm vụ: Ứng dụng và phát triển công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
Mã nhiệm vụ:
Thuộc chương trình/đề tài/dự án:
Lĩnh vực nghiên cứu

- Tên lĩnh vực nghiên cứu: Trồng trọt
- Mã lĩnh vực nghiên cứu: 401

Loại nhiệm vụ: Dự án SX thử nghiệm
Cấp quản lý nhiệm vụ: Cơ sở
Tổ chức chủ trì

- Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang
- Địa chỉ: Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
- SĐT: (0273) 3872175
- Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Chủ nhiệm

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TRUNG

Học vị: Kỹ sư Trồng trọt

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Cá nhân tham gia

Kỹ sư  Nguyễn Quốc Trung

Kỹ sư  Hồ Ngọc Hân

CN. Phạm Thị Huỳnh Như

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Khuyên

Kỹ sư  Dương Hoài Hương

Kỹ sư Nguyễn Thành Nhân

Mục tiêu nghiên cứu

- Chuyển giao, hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Thị xã Cai Lậy các yêu cầu về nguồn nước, nhiệt độ, gió bão…

- Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng, với diện tích khoảng 500 m2, năng suất khoảng 1,5 tấn/500 m2/vụ, 4 vụ/năm. Sản phẩm (trái dưa lưới) đạt chất lượng theo Thông tư 50/2016/TT-BYT “ Quy định, giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm) về dư lượng thuốc BVTV (Lân hữu cơ, Cacbamate); Sản phẩm dưa lưới loại 1 khoảng 80% sản lượng, trong quá trình thực hiện dự án sẽ sản xuất 2 vụ dưa, năng suất khoảng 3 tấn.

Phương pháp nghiên cứu

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra; Điều tra 35 hộ dân để chọn ra nông hộ có đủ điều kiện tham gia dự án; Thống kê thông tin, chọn nông hộ; Lấy mẫu; Gửi mẫu

- Tư vấn mua vật tư, nguyên vật liệu xây dựng nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt; xây dựng nhà màng đúng yêu cầu kỹ thuật; lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt.

- Hướng dẫn và mua các nguyên vật liệu sản xuất; xử lý giá thể, chuẩn bị bầu trồng dưa lưới; cách ươm hạt dưa lưới và chăm sóc cây giai đoạn cây con; trồng cây vào bầu; cách pha dinh dưỡng cho cây; cách chăm sóc cây (tỉa chèo, quấn ngọn, thụ phấn...); phòng trừ dịch bệnh cho vườn dưa; thu hoạch; xử lý vườn và hệ thống tưới sau khi thu hoạch dưa lưới.

- Trồng, thu thập số liệu, đánh giá hiệu quả kinh tế sau vụ 1: Chủ nhiệm dự án sẽ quản lý chung các công việc, thành viên thực hiện chính chuyễn giao kỹ thuật cho hộ dân tham gia dự án, công nhân sẽ thực hiện các công việc, thành viên sẽ hỗ trợ thành viên thực hiện chính.

- Trồng, thu thập số liệu, đánh giá hiệu quả kinh tế sau vụ 2: Chủ nhiệm dự án sẽ quản lý chung các công việc, thành viên thực hiện chính chuyễn giao kỹ thuật cho hộ dân tham gia dự án, công nhân sẽ thực hiện các công việc, thành viên sẽ hỗ trợ thành viên thực hiện chính.

- Tổng kết và đánh giá hiệu quà sau 02 vụ trồng: Chủ nhiệm dự án tổng kết, phân tích số liệu, viết báo cáo tổng kết dự án.

- Tổ chức 1 lớp tập huấn (trước khi thu hoạch vụ 1) về quy trình kỹ thuật canh tác dưa lưới đến với bà con nông dân tại địa phương, 25 hộ dân tham gia, địa điểm tại Xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Mô hình dự án).

- Tổ chức 1 buổi hội thảo (trước khi thu hoạch vụ 2) chủ đề “ Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” giới thiệu về hiệu quả của mô hình canh tác dưa lưới, 25 hộ dân tham dự, địa điểm tại mô hình của dự án.

Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát chọn địa điểm và lấy mẫu kiểm tra, phân tích chất lượng nước (pH, độ cứng).

Nội dung 2: Tư vấn xây dựng nhà màng và hệ thống tưới.

Nội dung 3: Chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới cho nông hộ tham gia dự án và tiến hành trồng, thực hiến chế độ chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật

Nội dung 4: Tổ chức triển khai trồng và đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sau 02 vụ trồng

Mô hình dự kiến tại xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công – Tiền Giang

Diện tích canh tác 500 m2

Trồng giống dưa lưới Taki

Nội dung 5: Tổ chức 01 lớp tập huấn và 01 buổi hội thảo tham quan mô hình để giới thiệu mô hình đến bà con nông dân tại dịa phương và các vùng lân cận.