Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

DANH SÁCH NHIỆM VỤ
 

Tên nhiệm vụ Cấp quản lý Lĩnh vực nghiên cứu Năm bắt đầu File Trạng thái
Xây dựng quy trình xử lý trái mít, trái sầu riêng chín đồng loạt bằng dung dịch ethephon, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng Tỉnh Cây rau, cây hoa, cây ăn quả 2019
Đang thực hiện
Ứng dụng quy trình công nghệ chiết suất tinh dầu và sản xuất cơ chất trồng nấm, giá thể đất sạch từ phế phẩm cây sả nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững vùng trồng sả tại Tỉnh Tiền Giang Tỉnh Khoa học trồng trọt 2017
Đã kết thúc
Tiền Giang – Nhân vật chí Tỉnh Xã hội học 2018
Đã kết thúc
Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn thanh long kiểu mẫu ứng dụng công nghệ cao tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Khoa học nông nghiệp 2019
Đã kết thúc
Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn thanh long kiểu mẫu ứng dụng công nghệ cao Tỉnh Khoa học nông nghiệp 2019
Đã kết thúc
Nghiên cứu xây dựng mô hình trợ giúp xã hội cho người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang Cơ sở Khoa học về chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế 2019
Đã kết thúc
Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp trên nền đất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực khó khăn vùng ngọt hóa Gò Công Tỉnh Trồng trọt 2017
Đã kết thúc
Nghiên cứu ứng dụng tin sinh học (Bioinformatics) và công nghệ gen để chọn lọc, bảo tồn và phát triển một số nguồn gen quý phục vụ công tác sản xuất cây giống Xoài cát Hòa Lộc và Vú sữa Vĩnh Kim ở Tiền Giang. Tỉnh Công nghệ sinh học nông nghiệp 2017
Đã kết thúc
Nghiên cứu ứng dụng các chủng vi sinh vật có ích để xử lý đáy ao và nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Tân Thạnh - huyện Tân Phú Đông Tỉnh Nông, lâm, ngư nghiệp 2017 Đã kết thúc
Nghiên cứu tác nhân gây bệnh cháy lá và ứng dụng nấm nội cộng sinh Arbuscurlar Mycorrhizal để xây dựng mô hình quản lý tổng hợp bệnh cháy lá và bệnh thối rễ trên cây sầu riêng Tiền Giang theo hướng an toàn bền vững. Tỉnh Bảo vệ thực vật 2019
Đã kết thúc
Tổng cộng 19 nhiệm vụ