Nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN

DANH SÁCH NHIỆM VỤ
 

Tên nhiệm vụ Cấp quản lý Lĩnh vực nghiên cứu Năm bắt đầu File Trạng thái
Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100 ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%. Tỉnh Trồng trọt 2013
Đang thực hiện
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang Tỉnh Kinh tế và kinh doanh 2016
Đang thực hiện
Tạo giống lúa chống chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang Tỉnh Trồng trọt 2014
Đã kết thúc
Sản xuất thử nghiệm cơm xốp ăn liền dạng rời và dạng miếng từ nguồn nguyên liệu gạo cẩm Cai Lậy Tỉnh Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống 2016
Đang thực hiện
Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, Tiền Giang Cơ sở Trồng trọt 2015
Đã kết thúc
Nghiên cứu ứng dụng đèn LED chiếu sáng kích thích ra hoa thanh long trái vụ, tiết kiệm điện, an toàn lao động, bảo vệ môi trường Tỉnh Trồng trọt 2014
Đã kết thúc
Nghiên cứu thuật toán điều khiển nhằm tối ưu hóa hiệu suất phát điện của hệ thống pin năng lượng mặt trời Cơ sở Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin 2015
Đang thực hiện
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học để xử lý COD, Nitơ và photpho hòa tan trong chất thải hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tỉnh Công nghệ sinh học môi trường 2016
Đang thực hiện
Nghiên cứu đề xuất giải pháp hướng dẫn nông dân tỉnh Tiền Giang làm du lịch dựa trên đặc trưng văn hóa của địa phương Tỉnh Khoa học nhân văn khác 2016
Đang thực hiện
Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học Tỉnh Chăn nuôi 2014
Đã kết thúc
Tổng cộng 15 nhiệm vụ