Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

DANH SÁCH NHIỆM VỤ
 

Tên nhiệm vụ Cấp quản lý Lĩnh vực nghiên cứu Năm bắt đầu File Trạng thái
Xây dựng quy trình xử lý trái mít, trái sầu riêng chín đồng loạt bằng dung dịch ethephon, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng Tỉnh Cây rau, cây hoa, cây ăn quả 2019
Đang thực hiện
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Tỉnh Ngôn ngữ học và văn học 2017 Đã kết thúc
Xây dựng mô hình canh tác rau ăn lá ứng dụng công nghệ thủy canh tại thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2018
Đã kết thúc
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang Tỉnh Kinh tế và kinh doanh 2016 Đã kết thúc
Xây dựng bản đồ giá đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tỉnh Kỹ thuật và công nghệ 2017 Đã kết thúc
Ứng dụng và phát triển công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2018
Đã kết thúc
Ứng dụng và phát triển công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Trồng trọt 2018 Đã kết thúc
Ứng dụng và phát triển công nghệ thủy canh và bán thủy canh trong canh tác các loại rau quy mô hộ gia đình huyện Cái Bè Cơ sở Trồng trọt 2018 Đã kết thúc
Ứng dụng quy trình công nghệ chiết suất tinh dầu và sản xuất cơ chất trồng nấm, giá thể đất sạch từ phế phẩm cây sả nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững vùng trồng sả tại Tỉnh Tiền Giang Tỉnh Khoa học trồng trọt 2017
Đã kết thúc
Tiền Giang – Nhân vật chí Tỉnh Xã hội học 2018
Đã kết thúc
Tổng cộng 39 nhiệm vụ