Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

DANH SÁCH NHIỆM VỤ
 

Tên nhiệm vụ Cấp quản lý Lĩnh vực nghiên cứu Năm bắt đầu File Trạng thái
Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100 ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%. Tỉnh Trồng trọt 2013 Đang thực hiện
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Tỉnh Ngôn ngữ học và văn học 2017 Đang thực hiện
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang Tỉnh Kinh tế và kinh doanh 2016 Đang thực hiện
Xây dựng bản đồ giá đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tỉnh Kỹ thuật và công nghệ 2017 Đang thực hiện
Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị Tỉnh Công nghệ sinh học nông nghiệp 2012 Đã kết thúc
Triển khai Mô hình canh tác Dưa lưới ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng cho nông hộ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2016 Đang thực hiện
Thử nghiệm nuôi ghép cá măng biển (Chanos chanos) với tôm sú (Penaeus monodon) trong mô hình quảng canh cải tiến tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang Cơ sở Nông, lâm, ngư nghiệp 2018 Đang thực hiện
Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang Cơ sở Trồng trọt 2018 Đang thực hiện
Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể “Sả Tân Phú Đông” cho cây sả huyện Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang Cơ sở Trồng trọt 2018 Đang thực hiện
Tạo giống lúa chống chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang Tỉnh Trồng trọt 2014 Đã kết thúc
Tổng cộng 33 nhiệm vụ