Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

Thực hiện Công văn số 283/LĐLĐ ngày 11/10/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc trong khối báo cáo tham mưu cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện triển khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tố cáo năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động để hiểu biết về Luật Tố cáo năm 2018; các CĐCS chủ động lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018  phù hợp với đối tượng, đặc điểm và tình hình nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

 

Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)


Tin liên quan
Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    19/09/2019
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến    02/05/2019
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019    20/03/2019
Nâng cao chất lượng tiếp công dân    21/01/2019
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ    04/01/2019
Quy định mới về xét tuyển viên chức    05/12/2018
Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018    01/11/2018
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018    25/09/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế    19/09/2018
Phân công công chức tiếp công dân thường xuyên    03/08/2018