Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tình hình an ninh trật tự, một số thủ đoạn tội phạm tháng 8/2020; hướng dẫn nội dung phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội tháng 9/2020 Tình hình an ninh trật tự, một số thủ đoạn tội phạm tháng 8/2020; hướng dẫn nội dung phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội tháng 9/2020
Tháng 8/2020, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh xảy ra 136 vụ, làm chết 02 người, bị...
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức...
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019
Ngày 07/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-SKH&CN...
Nâng cao chất lượng tiếp công dân Nâng cao chất lượng tiếp công dân
Hiện nay thông tin bùng nổ, quyền dân chủ của người dân ngày càng được đề cao, việc những...
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của...
Quy định mới về xét tuyển viên chức Quy định mới về xét tuyển viên chức
Nghị định   161/2018/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung Điều 11 (nội dung xét tuyển viên chức...
Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018
Thực hiện Công văn số 283/LĐLĐ ngày 11/10/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền,...
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về hưởng ứng Ngày Pháp...
VĂN BẢN MỚI