Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID-19 NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID-19
1. HIV/AIDS là gì? - HIV là gì? HIV là virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải...
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021 Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021 I.   MỤC ĐÍCH,...
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quy chế  quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà...
Tình hình an ninh trật tự, một số thủ đoạn tội phạm tháng 8/2020; hướng dẫn nội dung phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội tháng 9/2020 Tình hình an ninh trật tự, một số thủ đoạn tội phạm tháng 8/2020; hướng dẫn nội dung phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội tháng 9/2020
Tháng 8/2020, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh xảy ra 136 vụ, làm chết 02 người, bị...
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức...
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019
Ngày 07/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-SKH&CN...
Nâng cao chất lượng tiếp công dân Nâng cao chất lượng tiếp công dân
Hiện nay thông tin bùng nổ, quyền dân chủ của người dân ngày càng được đề cao, việc những...
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của...
VĂN BẢN MỚI