Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:V/v góp ý dự thảo thay QĐ số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
Tóm tắt:

Tải về File Dự thảo:


Đơn vị: SKHCN
Ngày bắt đầu: 15-05-2017 Ngày hết hạn: 26-05-2017
VĂN BẢN MỚI