Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025

Trích yếu:Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
Tóm tắt:

Tải về File Dự thảo:


Đơn vị: SKHCN
Ngày bắt đầu: 19-06-2017 Ngày hết hạn: 26-06-2017
VĂN BẢN MỚI