Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Góp ý Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Góp ý Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:
Đơn vị: SKHCN
Ngày bắt đầu: 27-02-2019 Ngày hết hạn: 04-03-2019
VĂN BẢN MỚI