Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Trích yếu:Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành
Tóm tắt:
Đơn vị: SKHCN
Ngày bắt đầu: 31-01-2019 Ngày hết hạn: 28-02-2019
VĂN BẢN MỚI