Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo Ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạotrên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025

Trích yếu:Dự thảo Ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạotrên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025
Tóm tắt:
Đơn vị: SKHCN
Ngày bắt đầu: 20-08-2018 Ngày hết hạn: 04-09-2018
VĂN BẢN MỚI