Góp ý Góp ý

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Góp ý Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang


Xem toàn văn bản(17-lượt)
Ngày bắt đầu 2019/02/27 Ngày hết hạn 2019/03/04
Các ý kiến đóng góp