Góp ý Góp ý

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang


Xem toàn văn bản(11-lượt)
Ngày bắt đầu 2019/02/25 Ngày hết hạn 2019/03/05
Các ý kiến đóng góp