Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạotrên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày bắt đầu 20-08-2018 Ngày hết hạn 04-09-2018

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025

Ngày bắt đầu 19-06-2017 Ngày hết hạn 26-06-2017

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 15-05-2017 Ngày hết hạn 26-05-2017

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
VĂN BẢN MỚI