←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Xây dựng quy trình sản xuất lúa an toàn, chất lượng cao tại tỉnh Tiền Giang
Chủ nhiệm Ths. Nguyễn Văn Khang
Mã số đề tài KN - 01 - 16
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang
Cơ quan chủ quản
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu 2004
Thời gian kết thúc 2006
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa lúa an toàn; quy trình sản xuất lúa
Tóm tắt - Thực hiện mô hình sản xuất lúa gạo an toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật(tập trung hướng công nhận quy trình lúa an toàn phục vụ đăng ký xuất xứ hàng hóa). - Xây dựng mô hình thâm canh lúa an toàn, chất lượng cao khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. - Mở rộng mô bình với quy mô Hợp tác xã khoảng 200ha.
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ