Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Thông báo đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Khối VP Sở năm 2020


Tin liên quan
Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Tiền Giang lần 1 năm 2021    16/04/2021
Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021    13/04/2021
Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2022    19/03/2021
Thông báo đề xuất đặt hàng và Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2021 - 2022    28/01/2021
Thông báo đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Khối VP Sở năm 2020    13/01/2021
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/01/2021
Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    02/11/2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ    22/09/2020
V/v Hủy gói thầu "Hạ thế bình: trụ điện, bình, dây"    07/07/2020
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020    25/06/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!