Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận Thanh tra về việc thanh tra chuyên đề năm 2014 về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Ngày 09/10/2014,  Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang có Kết luận thanh tra số 424A/KL-SKH&CN như sau:

 

 

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra  chuyên đề năm 2014 về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 100/QĐ-SKH&CN ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra  chuyên đề năm 2014 về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Tổng số cơ sở được thanh tra là 25, trong đó gồm 10 cơ sở kinh doanh nước sinh hoạt, 09 cơ sở (Bưu điện cấp huyện) sử dụng phương tiện đo (PTĐ) khối lượng, 06 cơ sở buôn bán đồng hồ nước, đồng hồ điện.

2. Kết quả thanh tra:

2.1. Về việc thể hiện đặc tính kỹ thuật đo lường:

Các phương tiện đo được sử dụng trong kinh doanh và được các cơ sở buôn bán đều thể hiện rõ các đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản theo quy định.

2.2. Sự phù hợp của các bộ phận chi tiết của phương tiện đo với mẫu đã phê duyệt:

Hầu hết đồng hồ nước, đồng hồ điện, cân đĩa…được kiểm tra trong kinh doanh đều phù hợp với hồ sơ phê duyệt mẫu và hầu hết đã được kiểm định ban đầu.

2.3. Về khả năng ngăn ngừa sự can thiệp dẫn đến làm sai kết quả đo:

Các phương tiện đo được kiểm tra đều có các vị trí kẹp chì và tem niêm phong vị trí hiệu chỉnh.

2.4. Sự phù hợp của phương tiện đo với điều kiện lắp đặt bảo quản:

Đối với đối tượng thanh tra chủ yếu trong đợt thanh tra chuyên đề là các cơ sở kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn, do đó việc lắp đặt, bảo quản phương tiện đo không được thực hiện đúng quy định. Các đồng hồ nước thường được lắp đặt cạnh lối đi của hộ sử dụng (hộ mua nước sinh hoạt), không có hộp bảo vệ nên dấu chì kiểm định rất dể mất, không có nắp đậy nên bên trong bộ phận chỉ thị bị đen do rông rêu.

Đối với các phương tiện đo khác được kiểm tra đều đảm bảo đều kiện lắp đặt và bảo quản.

2.5. Việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo:

Các cơ sở sử dụng cân đĩa (Bưu điện) và các cơ sở buôn bán phương tiện đo được thanh tra đều thực hiện tốt việc kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ theo đúng quy định. Riêng đối với 10 hộ kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn có 09 hộ đã thực hiện việc lắp mới cho hộ mua nước bằng đồng hồ nước đã được kiểm định, 01 hộ sử dụng đồng hồ nước chưa được kiểm định; đối với việc kiểm định định kỳ theo quy định (chu kỳ 5 năm) thì tất cả các cơ sở kinh doanh nước được thanh tra đều không thực hiện theo quy định. Các cơ sở vi phạm về việc thực hiện kiểm định gồm:

- Công ty TNHH Một thành viên cấp nước sinh hoạt nông thôn Tiền Giang, địa chỉ số 89, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, T/p Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Công ty TNHH Thạnh Lộc, địa chỉ 3A, xã Đạo Thạnh, T/p Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Hoàng Thái, địa chỉ ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang;

- Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Tiến Phát, địa chỉ ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, T/p Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Trường Xuân, địa chỉ ấp Trường Xuân B, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang;

- Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Thuận Phát, địa chỉ ấp 4, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Tiền Giang;

- Doanh nghiệp tư nhân Nhị Trí, địa chỉ ấp Trung, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang;

- Hợp tác xã Nông nghiệp - Kinh doanh Tổng hợp Bình Tây, địa chỉ QL 50, ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang;

- Hợp tác xã Nông nghiệp - Kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh, địa chỉ ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, T/p Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Công ty TNHH An Thiện, địa chỉ ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang, sử dụng đồng hồ nước không được kiểm định theo quy định.

Tổng số phương tiện đo nhóm 2 được Đoàn thanh tra kiểm tra là 90.496 PTĐ, trong đó gồm 55 cân đĩa và cân đồng hồ lò xo; 103 đồng hồ nước, đồng hồ điện của cơ sở buôn bán; Số còn lại 90.338 PTĐ  là đồng hồ nước lạnh của 10 doanh nghiệp kinh doanh nước sinh hoạt, trong đó có 26.847 PTĐ còn hạn kiểm định, 63.491 PTĐ đã hết hạn kiểm định.

3. Nhận xét và kết luận:

Qua cuộc thanh tra cho thấy các cơ sở được thanh tra đều chấp hành tốt Quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ để thuận tiện cho Đoàn làm việc. Trong số 25 cơ sở được thanh tra có 15 cơ sở thực hiện tốt các nội dung được thanh tra, có 09 cở sở chưa thực hiện việc kiểm định định kỳ theo quy định, 01 cơ sở sử dụng phương tiện đo không được kiểm định theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm quy định về thực hiện kiểm định do hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh nước là mua lại tài sản từ các tổ hợp tác góp vốn để khai thác và cấp nước cho xã viên, việc lắp đặt đồng hồ nước là do xã viên tự mua và đấu nối với hệ thống cấp nước. Sau khi doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hệ thống cấp nước và mở rộng thêm trên địa bàn, việc áp dụng theo các quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cấp nước và tiêu thụ nước sạch thì không được tuân thủ, như việc trang bị đồng hồ nước để thanh toán là do hộ sử dụng chi trả, nên việc chủ doanh nghiệp đề nghị kiểm định lại hoặc thay mới khi không đạt yêu cầu thì người sử dụng nước không thực hiện. Mặc khác do chất lượng nước sinh hoạt nông thôn hầu hết đều bị nhiễm phèn nên việc sử dụng đồng hồ nước sau 5 năm mang đi kiểm định lại thì tỉ lệ sai hỏng trên 95%, và việc tháo lắp lại đồng hồ nước sau khi sử dụng mất rất nhiều thời gian. Do đó việc thực hiện kiểm định và quản lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh nước sinh hoạt nói chung và nước sinh hoạt nông thôn nói riêng rất khó để tuân thủ theo quy định.

4. Các biện pháp xử lý:

Sở đã ra 01 quyết định xử phạt (cảnh cáo) đối với 01 cơ sở kinh doanh nước không thực hiện kiểm định phương tiện đo trong kinh doanh theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và đã nhắc nhở 09 cơ sở kinh doanh nước chưa thực hiện kiểm định phương tiện đo định kỳ theo đúng quy định và yêu cầu khắc phục lỗi vi phạm./.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Dương Văn Bon

Nơi nhận:

- Phòng QLCN&TT (Công bố Website);

- Lưu:VT, TTra.


Tin liên quan
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    28/09/2016

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!