Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra Diện rộng chuyên đề về tiêu chuẩn, chất lượng và sở hữu công nghiệp

KẾT LUẬN THANH TRA

Diện rộng chuyên đề về tiêu chuẩn, chất lượng

 và sở hữu công nghiệp đối với đồ chơi trẻ em năm 2013

 

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 05/11/2013 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 110/QĐ-SKH&CN ngày 26/8/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra diện rộng chuyên đề về tiêu chuẩn, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với đồ chơi trẻ em năm 2013.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  Tiền Giang kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung.

Danh sách thanh tra kèm theo Quyết định thanh tra có 35 cơ sở. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra được 32 cơ sở do có 03 cơ sở đã nghỉ kinh doanh trước khi Đoàn đến làm việc. Trong đó gồm có 31 cơ sở buôn bán, 01 cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em. 

2. Kết quả thanh tra

2.1. Việc ghi nhãn hàng hóa.

Hầu hết các đồ chơi trẻ em lưu thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc  và được các cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu và phân phối như: Công ty TNHH Vạn Phước Lộc, Công ty TNHH Phan Ngọc, Công ty TNHH Bá Lợi, Công ty TNHH TM Thiên Mã.v.v. Do chủng loại đồ chơi trẻ em rất nhiều và từng loại được các cơ sở buôn bán với số lượng rất ít nên kiểm soát việc dán nhãn còn hạn chế. Qua thanh tra đã phát hiện 16 cơ sở buôn bán đồ chơi trẻ em không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, các cơ sở còn lại có thực hiện tốt quy định về dán nhãn.

Các cơ sở buôn bán đồ chơi trẻ em vi phạm về nhãn gồm:

- Hô kinh doanh (HKD) Lâm Ngọc Điệp; địa chỉ: quầy 44, chợ mới Cai Lậy, Thị trấn Cai Lậy.

- HKD đồ chơi trẻ em Nguyễn Hoàng Anh; địa chỉ: số 58, đường 30/4 khu 2, Thị trấn Cai Lậy.

- HKD Lê Thị Minh Mẫn; địa chỉ: 336 D, khu 2, Thị trấn Cái Bè.

- HKD BaBy Toys; địa chỉ: 336H, khu 2, Thị trấn Cái Bè.

- HKD Lê Thị Thu Hồng; địa chỉ: 192A, khu 2, Thị trấn Cái Bè.

- HKD Hữu Danh; địa chỉ: 178, khu 2, Thị trấn Cái Bè.

- HKD Lê Văn Thắng; địa chỉ: Kiốt 42, Chợ Cũ, phường 8, Mỹ Tho.

- HKD Ngọc Nga; địa chỉ: 8/4 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, Mỹ Tho.

- HKD Đồng Thị Thanh Xuân; địa chỉ: Chợ Vĩnh Kim, huyện Châu Thành.

- HKD Bách hóa Hạnh Hòa; địa chỉ: 139 Lê Đại Hành, phường 1, Mỹ Tho.

- HKD Nguyên Nguyên; địa chỉ: số 56A, Lê Đại Hành, phường 1, Mỹ Tho.

- HKD Nguyễn Văn Quang; địa chỉ: ấp Tây, Thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây.

- HKD Phước Lộc; địa chỉ: 223/4, đường Cô Giang, ấp Tây, Thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây.

- HKD Lý Mộc Hiền; địa chỉ: số 01, đường Thiện Chí, ấp Tây, Thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây.

- Nhà sách Việt Văn – Chi nhánh Gò Công; địa chỉ: số 01, đường Hai Bà Trưng, phường 1, Thị xã Gò Công.

- HKD Hùng Hồng; địa chỉ: số 40K, Trung tâm thương mại và dịch vụ Mỹ Tho, phường 1, T/p Mỹ Tho.

Tuy nhiên, việc dán nhãn trên đồ chơi trẻ em tại nhiều cơ sở còn mang tính đối phó, như: nội dung ghi nhãn chung chung, tên sản phẩm ghi không rõ ràng (VD: đồ chơi không dùng pin, đồ chơi dùng pin, hộp đồ chơi lấp ráp…).

2.2. Về việc chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy.

Cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh, sản xuất các sản phẩm đồ chơi bằng gỗ phục vụ cho công tác giảng dạy và xuất khẩu theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp ở nước ngoài. Cơ sở đã thực hiện việc công bố tiêu chuẩn sản xuất và chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định.

2.3. Về công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy.

Các cơ sở được thanh tra đều có lưu hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức nhập khẩu và phân phối đồ chơi trẻ em; Có gắn dấu hợp quy trên các sản phẩm hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên việc gắn dấu chỉ mang tính hình thức, gắn dấu điển hình trên một số sản phẩm của mỗi chủng loại đồ chơi; dấu CR được các cơ sở phân phối đưa ra cho số sản phẩm đồ chơi mà không dán vào hàng hóa, khi Đoàn thanh tra đến làm việc mới đem ra để dán vào hàng hóa.

2.4. Về Sở hữu công nghiệp.

Cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ được thanh tra có thực hiện đúng quy định của pháp luật về Sở hữu công nghiệp.

2.5. Về chất lượng.

Đoàn thanh tra đã lấy 02 mẫu đồ chơi trẻ em để thử nghiệm chất lượng để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật đối với chỉ tiêu về mức độ xâm nhập của các độc tố.

Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu đồ chơi đều đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn quy định.

3. Nhận xét và kết luận:

Trong quá trình thanh tra các cơ sở được thanh tra đều chấp hành tốt Quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ để thuận tiện cho Đoàn làm việc. Các cơ sở kinh doanh đều có thực hiện các quy định về ghi nhãn, dán nhãn sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh đó còn có 16 cơ sở buôn bán đồ chơi trẻ em không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định.

Qua cuộc thanh tra cho thấy việc kiểm soát các cơ sở nhập khẩu, phân phối đồ chơi trẻ em tại các thành phố lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế; lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu được các tổ chức chứng nhận có trong danh mục là rất ít so với hàng hóa lưu thông trên thị trường. Việc dán nhãn và gắn dấu hợp quy trên sản phẩm hàng hóa đồ chơi trẻ em trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường theo quy định chưa được thực hiện nghiêm túc.

4. Các biện pháp xử lý:

Xử phạt vi phạm hành chính 16 cơ sở vi phạm về nhãn theo Nghị định 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ (cơ sở vi phạm trước ngày 15/9/2013) và Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong đó gồm:

- Phạt tiền: 04 cơ sở, với số tiền là 1,3 triệu đồng, gồm:

+ HKD Bách hóa Hạnh Hòa; địa chỉ: 139 Lê Đại Hành, phường 1, Mỹ Tho. Phạt 300.000 đồng.

+ HKD Nguyên Nguyên; địa chỉ: số 56A, Lê Đại Hành, phường 1, Mỹ Tho. Phạt 300.000 đồng.

+ Nhà sách Việt Văn - Chi nhánh Gò Công; địa chỉ: số 01, đường Hai Bà Trưng, phường 1, Thị xã Gò Công. Phạt 400.000 đồng.

+ HKD Hùng Hồng; địa chỉ: số 40K, Trung tâm thương mại và dịch vụ Mỹ Tho, phường 1, T/p Mỹ Tho. Phạt 300.000 đồng.

- Phạt cảnh cáo: 12 cơ sở.

Các cơ sở vi phạm đã chấp hành các Quyết định xử phạt và nộp phạt đầy đủ./.

 

                                                          GIÁM ĐỐC


Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    28/09/2016
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    23/05/2016
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế và các cơ sở sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ trong công nghiệp    23/05/2016
Kế luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở    11/12/2015
Kế luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2    11/12/2015
Kết luận Thanh tra hành chính việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị    11/12/2015

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!