Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2013

KẾT LUẬN THANH TRA

Chuyên ngành về đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2013

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 21/11/2013 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 136/QĐ-TTra ngày 11/10/2013 của Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu năm 2013.

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ  Tiền Giang kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 38 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Trong đó gồm  04 tổng đại lý bán buôn và 34 cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu; 04 tổng đại lý bán buôn xăng dầu là: Công ty Cổ phần thương mại Thuận Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hồng Đức, Chi nhánh Công ty cổ phần dầu khí Sài Gòn tại Tiền Giang, Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long tại Tiền Giang.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường:

 Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra 138 phương tiện đo của 38 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Đa số các cơ sở thực hiện tốt các quy định về đo lường như thực hiện việc kiểm định phương tiện đo đúng chu kỳ, thường xuyên kiểm tra độ chính xác của phương tiện đo đang sử dụng. Tuy nhiên qua kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện 01 cơ sở đã tự ý tháo dỡ dấu kiểm định để sửa chữa không thông báo với cơ quan quản lý theo quy định, vi phạm quy định về đo lường.

Cơ sở kinh doanh vi phạm về đo lường: Doanh nghiệp tư nhân Sông Tiền 2; địa chỉ: ấp Tân Bường A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy.

2.2. Kiểm tra sai số phương tiện đo: Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra phép đo đối với 33 cơ sở bán lẻ xăng dầu với 115 cột đo xăng dầu. Các côt đo được kiểm tra đều đạt yêu cầu về đo lường theo ĐLVN 10:2011, tuy nhiên có 02 cơ sở bán lẻ có sử dụng cột đo có sai số không phù hợp với sai số quy định tại văn bản kỹ thuật ĐLVN 10:2013 (hiệu lực 17/9/2013); các cơ sở gồm:

- Doanh nghiệp tư nhân Minh Hiếu, địa chỉ xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, TG.

- Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tân, địa chỉ xã Long Trung, huyện Cai Lậy, TG.

2.3. Việc ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo : Đa số các cơ sở được thanh tra đều chấp hành tốt quy định về ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo. Bên cạnh đó còn 04 cơ sở chưa ghi đầy đủ chủng loại dầu Diesel (%S) trên cột đo theo quy định (tại QCVN 1: 2009/BKHCN) và đã được Đoàn thanh tra lưu ý, nhắc nhở.

2.4. Về chất lượng xăng dầu: Hầu hết các cơ sở được thanh tra hiện kinh doanh 01 loại dầu Diesel và 01 hoặc 02 loại xăng (M92, M95) và có lưu mẫu khi nhập hàng nên Đoàn thanh tra đã kiểm tra bằng cảm quan và không lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng.

3. Nhận xét và kết luận:

Qua cuộc thanh tra nhận thấy các cơ sở đều thực hiện tốt những quy định theo nội dung thanh tra, cử người tiếp Đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm việc. Đa số các cơ sở kinh doanh xăng dầu đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật đo lường, thực hiện kiểm định phương tiện đo và kiểm tra sai số để đảm bảo lượng bán đủ cho khách hàng. Trong đó có 02 cơ sở bán lẻ có sử dụng cột đo có sai số không phù hợp với sai số quy định tại văn bản kỹ thuật ĐLVN 10:2013 đã được Đoàn thanh tra đề nghị phải thực hiện việc đăng ký kiểm định lại trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó còn 01 cơ sở vi phạm: Doanh nghiệp tư nhân Sông Tiền 2; địa chỉ: ấp Tân Bường A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy vi phạm quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo.

4. Các biện pháp xử lý:

Xử phạt vi phạm hành chính  cơ sở vi phạm về đo lường trong sử phương tiên đo theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa với số tiền là 6 triệu đồng.

Cơ sở vi phạm đã chấp hành Quyết định xử phạt theo quy định./.

                                           CHÁNH THANH TRA

                                                 Dương Văn Bon


Tin liên quan
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    28/09/2016

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!