Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông

Ngày 08/05/2014, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang có kết luận thanh tra số 137/KL-TTra như sau:

 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Đối với Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông

 

Ngày 18/3/2014 Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã ra Quyết định số 48/QĐ-TTra về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo  đối với Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông (tại Tiền Giang) do Ông Nguyễn Văn Trúc Mừng làm Giám đốc..

Xét nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ XÁC MINH CÁC NỘI DUNG TỐ CÁO

1. Nội dung tố cáo: Ông Lê Huỳnh Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức sự kiện- Du lịch Nam Me Kong  (tại Bến Tre) tố cáo Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông (tại Tiền Giang) do Ông Nguyễn Văn Trúc Mừng làm Giám đốc sử dụng tên và logo thương hiệu gây nhầm lẫn nghiêm trọng đối với khách hàng từng sử dụng dịch vụ của Công ty.

2. Tổ xác minh tố cáo đã thu thập được những tài liệu, bằng chứng chứng minh hành vi xâm phạm nhãn hiệu :

Tài liệu bằng chứng Ông Lê Huỳnh Hưng cung cấp:

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số 1300684754 đăng ký lần đầu ngày 03/8/2011, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 17/8/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp (bản photo).

- Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 215628 do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) cấp theo Quyết định số 65557/QĐ-SHTT ngày 25/11/2013 có hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đến 31/01/2022(bản photo); nhãn hiệu được bảo hộ: "hình" và chữ "Nam MeKong".

- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 78/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 17/6/2013, còn hiệu lực (bản photo).

- 01 bảng chụp trang quảng bá trên Website của Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông (tại Tiền Giang), 03 tơ rơi quảng cáo các sản phẩm  dịch vụ của Công ty Nam Mê kôngTiền Giang (bản photo).

3.  Nhận xét, đánh giá nội dung tố cáo:

Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông (tại Tiền Giang) sử dụng dấu hiệu (tên thương mại, bảng hiệu và Logo) tương tự với nhãn hiệu "Nam MeKong" củaCông ty TNHH Tổ chức sự kiện- Du lịch Nam Me Kong (tại Bến Tre) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu còn hiệu lực.  

II. KẾT LUẬN.

Qua xác minh cho thấy việc Công ty TNHH Tổ chức sự kiện- Du lịch Nam Me Kong (tại Bến Tre) tố cáo hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ (về nhãn hiệu) đối với Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông (tại Tiền Giang) là đúng.

III. XỬ LÝ, KIẾN NGHI.

- Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông (tại Tiền Giang), địa chỉ số 7E, Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu "NAM MEKONG" trên bảng hiệu, hóa đơn, chứng từ kinh doanh và trên website theo lĩnh vực hoạt động có liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Tổ chức sự kiện- Du lịch Nam Me Kong (tại Bến Tre).

- Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Mê kông làm thủ tục thay đổi tên thương mại trong giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

- Kiến nghị không xử phạt vi phạm hành chính (quy định tại Khoản 2, Điều 27 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính Phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp) do hai bên đã thỏa thuận các biện pháp khắc phục và đã chấm dứt hành vi vi phạm./.

 

CHÁNH THANH TRA

(Đã ký)

Nguyễn Văn Re

Nơi nhận:

- Cty TNHH TM-DL Nam Mê Kông (để thực hiện);

- Cty TNHH TCSK-DL Nam Me Kong (để biết);

- Lưu: TTra.


Tin liên quan
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    28/09/2016
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    23/05/2016

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!