Hội nghị giao ban vùng Hội nghị giao ban vùng

Thư mời

- Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học chủ đề "Vai trò của khoa học và công nghệ trong tái cấu trúc và phát triển bền vững ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (Xem tại đây)

- Thư mời về việc tham gia triển lãm phục vụ Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL lần thứ XXV tại Tiền Giang năm 2018 (Xem tại đây)

- Thư mời về việc tham gia triển lãm  phục vụ Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL lần thứ XXV tại Tiền Giang năm 2018 (Xem tại đây)

 

 


Tin liên quan
Danh sách các khách sạn, nhà hàng tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang    18/07/2018
Thông báo và Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL năm 2018    12/07/2018
Thư mời    09/07/2018
Đề cương báo cáo Hội nghị Giao ban vùng ĐBSCL lần thứ XXV năm 2018    01/02/2018

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!