Hội nghị giao ban vùng Hội nghị giao ban vùng

Thông báo và Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL năm 2018

- Kế hoạch khung tổ chức Hội nghị Giao ban KHCN vùng ĐBSCL lần thứ XXV tại Tiền Giang năm 2018 (Xem tại đây)

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng ĐBSCL lần thứ XXV tại Tiền Giang năm 2018 (Xem tại đây)

- Thông báo và chuẩn bị báo cáo Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng ĐBSCL lần thứ XXV năm 2018 (Xem tại đây)

- Kế hoạch về việc tổ chức triển lãm phục vụ "Hội nghị Giao ban khoa học và công nghệ Vùng đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ XXV" tại Tiền Giang (Xem tại đây)

- Quyết định về việc phân công trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL lần thứ XXV năm 2018 (Xem tại đây)

- Thông báo kế hoạch tổ chức 03 Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Xem tại đây)

- Công văn về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng ĐBSCL lần thứ XXV tại Tiền Giang năm 2018 (Xem tại đây)

- Công văn về việc phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL năm 2018 (Xem tại đây)

- Thông báo Các sự kiện tại Hội nghị Giao ban KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXV năm 2018 (Xem tại đây) 

 


Tin liên quan
Danh sách các khách sạn, nhà hàng tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang    18/07/2018
Thông báo và Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL năm 2018    12/07/2018
Thư mời    09/07/2018
Đề cương báo cáo Hội nghị Giao ban vùng ĐBSCL lần thứ XXV năm 2018    01/02/2018

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!