Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%

     Chất lượng và an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Vì vậy, nhằm tăng cường cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tự do thương mại toàn cầu, việc nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề sống còn trong giai đoạn hiện nay và là mục tiêu hướng đến của ngành nông nghiệp trong gia đoạn tới.

     Nằm trong khuôn khổ "Chương trình hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao phát triển 100ha thanh long (Hylocereus undatus) vùng Chợ Gạo – Tiền Giang"; đề tài "Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%" được tiến hành. Đề tài đã thực hiện chủ trương của Tỉnh về chương trình phát triển các loại cây ăn trái đặc sản của địa phương thành những vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng những tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến, tạo tiền đề phát triển vùng thanh long Chợ Gạo ứng dụng sản xuất, cải thiện phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

     Đề tài do Cử nhân Nguyễn Thu Hoanh làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ làm chủ trì. Đề tài được triển khai thực hiện tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

     Mục tiêu của đề tài gồm:

     - Lập tổ hợp tác liên kết sản xuất với tổng diện tích trồng thanh long là 100ha.

    - Tập huấn áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long.

     - Được cấp giấy chứng nhận ít nhất 30ha theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P

     - Sản phẩm thanh long được ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định ít nhất 5 năm với giá cao hơn thị trường 10% cùng thời điểm.

     Với những mục tiêu đặt ra, đề tài đã cố gắng hoàn thành và đạt được những kết quả khả quan với diện tích sản xuất là 119ha và có trên 30ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P được cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, đề tài còn đạt các kết quả khác như: Sơ đồ vùng sản xuất dễ nhận dạng; Sơ đồ 4 tổ sản xuất dễ nhận dạng; Sơ đồ 50 nông hộ liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P; Chứng nhận 01 nhà sơ chế, đóng gói, chứng nhận nhóm 20 nông hộ đạt tiêu chuẩn GlobalG.A.P.

     Các mô hình GlobalG.A.P nói trên được quản lý bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Việt. Công ty cũng đã được chứng nhận 04 mã vùng (PUC) với diện tích 65ha đáp ứng nhu cầu cho xuất khẩu sang những thị trường khó tính.

     Đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt và giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Việt và phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Chợ Gạo tiếp tục ứng dụng và phát triển mô hình. Cùng với đó, công ty Long Việt cũng kiến nghị hỗ trợ giải quyết nấm bệnh và đảm bảo thời gian bảo quản từ 35 – 40 ngày kể từ ngày hái.

CN. Vũ Phương Thảo


Tin liên quan
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19    17/09/2021
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021    16/08/2021
Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia"    25/05/2021