Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

    Những năm gần đây, dòng khách du lịch đến Tiền Giang đều tăng với tốc độ gần 10% mỗi năm, nằm trong nhóm có tỷ lệ khách du lịch tăng cao trong vùng Đông bằng sông Cửu Long. Năm 2018, Tiền Giang đón được 2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40%. Du khách đến với Tiền Giang chủ yếu tham quan sông nước, vườn cây ăn trái, các di tích lịch sử - văn hóa, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái gắn liền với du lịch tâm linh của tỉnh.

    Du lịch sinh thái gắn liền với du lịch tâm linh là hình thức khai thác cảnh quan, môi trường thiên nhiên kết hợp những công trình kiến trúc văn hóa gắn với tín ngưỡng tôn giác nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách.

   Loại hình du lịch sinh thái – tâm linh đã được các doanh nghiệp ở Tiền Giang đưa vào khai thác từ lâu nhưng lượng khách chưa nhiều và quy mô các công trình kiến trúc tôn giáo vẫn còn khiêm tốn, dấu ấn các hoạt động tâm linh chưa đậm nét. Trong số các địa điểm du lịch sinh thái kết hợp tâm linh, huyện Tân Phước là khu vực có nhiều tiềm năng nổi trội nhất với Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp mười và Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác với diện diện tích 30ha, dựa theo mô hình truyền thống của Thiền viện hệ phái Trúc Lâm Yên Tử.

     Vì vậy, để khai thác hiệu quả du lịch vùng sinh thái ngập nước Đồng Tháp mười theo hướng chuyên nghiệp và có hiệu quả, tạo nét đặc trưng riêng cho du lịch Tiền Giang, đề tài "Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang" đã được triển khai thực hiện. Đề tài do cử nhân Nguyễn Tấn Phong làm chủ nhiệm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ trì.

     Đề tài được thực hiện với các mục tiêu, gồm:

- Xác định sản phẩm du lịch sinh thái và tâm linh mang nét đặc trưng vùng Đồng Tháp mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Thiết kế tour du lịch sinh thái và tâm linh ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

     Sau thời gian thực hiện, đề tài thu được các kết quả sau:

- Báo cáo kết quả nghiên cứu về du lịch sinh thái và tâm linh mang nét đặc trưng vùng Đồng Tháp mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Xây dựng được các mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang như: Mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan sông nước, miệt vườn, chăm sóc sức khỏe; Mô hình du lịch văn hóa, tham quan di tích lịch sử, tìm hiểu văn hóa bản địa, tham gia các lễ hội; Mô hình du lịch cộng đồng, tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt người dân.

- Xây dựng 02 chương trình du lịch sinh thái và tâm linh huyện Tân Phước.

Đồng thời với kết quả báo cáo của đề tài, chủ nhiệm đề tài đã có các kiến nghị, đề xuất đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nói chung cũng như huyện Tân Phước nói riêng về một số vấn đề như: Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch sinh thái; Hỗ trợ nguồn vốn; Có chính sách ưu đãi doanh nghiệp để tăng cường mời gọi xúc tiền đầu tư; Cần có các chủ trương trong việc khai thác du lịch sinh thái – tâm linh đối với huyện Tân Phước; Bồi dưỡng nguồn nhân lực và tiến hành chọn một lễ hội văn hóa, tôn giáo, tình ngưỡng đặc trưng của địa phương để tạo tiền đề cho phát triển du lịch sinh thái – tâm linh vùng Đồng Tháp mười.

    Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cho rằng đề tài đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đề tài được hội đồng đánh giá xếp loại Đạt và giao cho chủ nhiệm đề tài, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh nội dung để đưa Sổ tay du lịch sinh thái – tâm linh huyện Tân Phước đến tay doanh nghiệp và người dân sớm nhất.

CN. Vũ Phương Thảo


Tin liên quan
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19    17/09/2021
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021    16/08/2021
Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia"    25/05/2021