Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021

Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021

Thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã ban hành văn bản triển khai các nội dung của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 (Quyết định) của Thủ tướng Chính phủ đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Quyết định đã tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đây là nhu cầu cần thiết của các doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn đáp ứng mục tiêu sản xuất và đạt được hiệu quả đầu tư như mong muốn và bảo đảm mục tiêu kiểm soát không để công nghệ lạc hậu được nhập khẩu vào Việt Nam.

Đồng thời, Quyết định đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để duy trì hoạt động của dây chuyền sản xuất khi nhà sản xuất, chế tạo thiết bị ban đầu không còn sản xuất mới máy móc, thiết bị cùng chủng loại, phù hợp với dây chuyền sản xuất đã lắp đặt và vận hành đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang.

Các quy định cụ thể liên quan đến tuổi máy móc, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn, công suất/hiệu suất còn lại và tiêu hao năng lượng, các quy định cụ thể về nội dung giám định... vừa góp phần minh bạch hóa biện pháp quản lý, vừa thiết lập chuẩn mực để quản lý chặt chẽ hơn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ khi Quyết định hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại.

Trong giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã nhập khẩu 514 máy móc thiết bị, xuất xứ máy móc thiết bị chủ yếu ở Nhật và Trung Quốc. Các tiêu chí về tuổi máy móc, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn, công suất/hiệu suất còn lại và tiêu hao năng lượng, các quy định cụ thể về nội dung giám định...đều đáp ứng theo yêu cầu của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng: Công nghệ dệt may; Công nghệ điện, điện tử; Cơ khí – tự động hóa.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu máy móc thiết bị hiện nay vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg: "chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam". Tuy nhiên, thực tế cho thấy, căn cứ vào nội dung khai báo của người khai hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu sẽ gặp khó khăn trong việc xác định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu có sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định hay không.

- Do đó trong thời gian tới các bộ, ngành có liên quan cần rà soát các trường hợp thường xuyên nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đối chiếu với thông tin trên giấy đăng ký doanh nghiệp được tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Trường hợp doanh nghiệp có đăng ký hoạt động ngành, nghề kinh doanh liên quan đến buôn bán, sửa chữa hoặc cho thuê máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thì tiến hành thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và xem xét kiểm tra các doanh nghiệp này./.

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành


Tin liên quan
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021
Doanh nghiệp nông nghiệp cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ sau dịch bệnh    02/11/2021
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ    02/11/2021
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021